– Nye landsmenn har satser opp mot det dobbelte av egne innbyggere

– De som ikke kan innrette seg etter våre normer, bør få reise tilbake dit de kommer ifra, skriver Arne Dag Isaksen.

Tidligere ordfører i Loppa, Arne Dag Isaksen.  Foto: Arne Hauge

Meninger

Når jeg ser mediabildet i dagens nettverden og media om IS og radikalisme som hovedsaker, blir man bekymret. Ellers er også saker hvor velferdsstaten bidrar til forskjellsbehandling av nordmenn kontra de som kommer til landet vårt. 

Det er hjerteskjærende å se at enslige foreldre tiltales for misbruk av midler som skal være til livsopphold, og når man ser hvilke satser som det opereres for våre nye landsmenn blir situasjonen ikke bedre. Har sett satser for livsopphold som stiller våre egne innbyggere i ett fattigdomslys, og hvor våre nye landsmenn har satser opp mot det dobbelte enn hva egne innbyggere oppnår. I tillegg ser vi at noen av våre nye landsmenn bruker offentlige midler som velferdsstaten gir til helt andre formål enn hva som var tiltenkt!

Vi ser personer avbildet i en del av verden hvor det hersker krig og terror, og hvor disse virker svært aktive med midler fra velferdsstaten vår. Om ikke det er nok, presterer også mange av disse å stille seg utenfor vårt storting med sjikanøse opprop mot det landet som har tatt i mot dem i sin misforståtte «snillisme» for at mange av disse har Norge som ett tredjevalg i sin vandring mot ett bedre liv!

Mitt anliggende er at vi må nå slutte med å være naive i vår streben etter å være et humant land.  Første betingelsen for å bosette nye innbyggere er at disse aksepterer vår lovgivning og kultur. Vår velferdsstat er noe som møysommelig er bygd opp etter den 2. verdenskrig av slitere, og hvor det ble ofret både helse og rikdom for å få dette til. Derfor er tiden overmoden å sette fokus på hvilke innbyggere vi skal ta vare på, og om vi fortsatt skal la det som skjer med våre nye landsmenn bare være noe vi vet, men ikke gjør noe fysisk med? Dessverre finnes det flotte personer som kommer til landet vårt, men disse ser man ikke på barrikadene med ufine opprop og trusler, som det vi har sett de senere år av enkelte radikale nye nordmenn.

Oppgaver innen helse, eldreomsorg, skole og velferd må fortsatt være bærebjelken i vårt land, og disse som ikke kan innrette seg etter våre normer, bør få reise tilbake dit disse kommer ifra, uten noen form for offentlige utgifter med advokater osv.   Snakker ikke om at personer skal være rettsløse, men at de som utnytter vår naivitet for det det er verdt, ikke bør ha sterkere rettigheter enn nordmenn flest.  Anser disse som svært ressurssterke og kyniske i sin måte for å nå sine mål innen den ekstreme verden disse representerer med økonomiske midler fra vår velferdsstat. La oss nå begynne å sette fokus på våre egne innbyggere, og sikre disse et verdig liv, i stedet for å lage ordninger som skaper usikkerhet både blant unge og våre eldre om hvilke livsvilkår fremtiden vil bringe, med sikkerhet istedenfor usikkerhet.

Å skape annenrangs innbyggere av nordmenn er en skammens politikk, og det bør ikke være noen parti som ikke bør ta innover seg at både verdighet og egentillit må være selvsagt om det er livssituasjon, helse eller alder som gjør at hverdagen blir snudd på hodet for den enkelte. Og her bør ikke det stilles spørsmålstegn om hvor mye kan disse personene yte i tillegg til en rasert økonomi, rasert helse, og en dårlig eldrehverdag. Derfor bør alle forsøk på å svekke egne landsmenns sikkerhetsnett som heter «velferdsstaten» snarest opphøre. Mitt anliggende er at vi er i ferd med vår fordeling av godene i samfunnet å terge frem rasisme og radikalisme med den måten vi agerer på ovenfor vår nye landsmenn i ett misforstått humanistisk holdning.

Arne Dag Isaksen