Ny utredning for Alta-skolen

Odd Walseth  Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Ser at kommunen ønsker på nytt en utredning om skole og denne gang en storskole i Komsa.

Det er ikke lenge siden det var en utredning om ny storskole på Prestegårdsjordet, Komsa eller Bossekop. Jeg kan ikke se at Alta har vokst eller forandret seg noe siden den utredningen. Hvorfor må det en ny utredning da dette er gjort tidligere.

Det har vært en del skolestrukturutredninger opp gjennom årene. Det hadde vært interessant å vite hva dette koster kommunen. Utredningene er nok ikke gratis vil jeg tro.

Konsulentselskapene har nok tjent gode penger på kommunen. Skal vi bare fortsette i samme spor.

Av Odd Walseth