– Lytt til folket!

– Håper at politikerne forstår at dette er et verdivalg for fremtiden, skriver Ann Roarsen Reginiussen.

Ann Roarsen Reginiussen  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Like så sikkert som høsten kommer, kommer også rådmannens forslag om skolenedleggelser og bygging av ny storskole. Det synes underlig at det alltid er de svakeste gruppene som blir berørt når kommunen har gjort for store investeringer, og må spare penger.

Det vi vet er at de fleste barnefamilier som velger å flytte til Alta gjør det på grunn av at her vil barna få trygge og gode oppvekstmiljø med nærskoler.

Vi vet at mange av de som reiste ut for å studere eller jobbe, ønsker å komme tilbake når de får familie, nettopp på grunn av verdien nærmiljøene hadde for deres egen oppvekst.

Vi vet også fra forskning at det beste for små barn er mindre skoler der trygghet og tilhørighet spiller en stor rolle for en god utvikling.

I Alta er vi så heldige å ha fri natur og flotte opparbeidede nærmiljøsentere rundt barneskolene, dette bidrar til å øke barnas fysiske aktivitet, dessuten vil det å kunne sykle eller gå til skolen også være en helsegevinst for barna.

Folketallet Finnmark går ned, kanskje er det på tide at administrasjonen i kommunen lytter til folket for å få unge familier til å etablere seg i Alta. Vi har sett mange eksempler på at dette ikke gjøres verken i saker der familier ønsker å bygge egen bolig, eller når det gjelder å bevare nærskolene. Håper at politikerne forstår at dette er et verdivalg for fremtiden i vår kommune.

Ann Roarsen Reginiussen