Pell dere vekk fra oss, EDL

– Vi diskuterer ikke politikk med noen som mener vi knapt nok eksisterer, skriver Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen i dette leserinnlegget.

Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen i Nordkalottfolket.  Foto: Pressefoto / Anastasiya Fedotova

Meninger

Jada, vi har lagt merke til at EDL benytter enhver anledning til å klistre til seg alle som mener noe som samepolitikk dersom det kan svekke tanken om en levende og sterk samisk kultur. Vi har sett at man bruker forskere som Mikkel Berg Nordlie og Per Selle som forsker på samiske problemstillinger, til å dokumentere at man har rett. Finner EDL bare en liten setning som kan brukes til deres fordel, så vips, er de blitt deres venner. Skitne knep som viser hvor dypt man er villig til å synke for å skape sin egen virkelighet.


Nordkalottfolket og likeverd

– Om Nordkalottfolket holder det de sier, så kommer synspunkter som er tuftet på prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd til å bli forfektet med tyngde fra Sametingets talerstol, skriver Jarl Hellesvik i dette debattinnlegget.


Men, dersom EDL på noen som helst måte tror at vi kjøper deres argumentasjon og retorikk, så tar de fullstendig feil. Likeverd mellom samer betyr likeverd internt i det samiske samfunn. Likeverd mellom samer og andre betyr likeverd. Og det betyr av og til at noen skal spesielt hensyntas. Som for eksempel en samisk kultur som er svekket av streng fornorskningspolitikk. Som for eksempel kvensk kultur, som også er sterkt vekket av streng fornorskningspolitikk.

EDL må gjerne fortsette sitt kjør for å svekke de ulike kulturene. Vi som jobber med samepolitikk vet nok om diskriminerende lovverk til å tilbakevise det meste, men det er slik at noen ganger kjemper selv gudene forgjeves mot dumskapen.

Til dette valget vet vi at vi har fått stemmer fra mange leire. Fra Fastboendes liste, Høyre, Arbeiderpartiet, Arja og Frp. Hvilke stemmer? Alle de som stoler på at vi blir å gjøre en god innsats for å bevare sjøsamisk kultur, at vi kjemper for at også fastboende skal få bruke utmarka. Kampen for at ungene våre skal få språket tilbake. De kampene skal vi ta. Vi er stolt av at vi har vært en tydelig stemme, og at seriøse politikere ser at det er behov for oss.

Til organisasjonen EDL vil vi bare si: pell dere vekk fra oss. Det er organisasjonsfrihet i Norge – men vi i Nordkalottfolket er null interessert i å leke med dere. For dette er ikke noen lek. Får vi det som vi vil, er den samiske kulturen sterkere enn noen gang i fremtiden, om noen år. Vi har da et sterkt sameting med tillit hos folket. Alle som vil, lærer seg samisk, og de som ønsker næring og å bruke utmarka på samisk vis, gjør det. Ikke sikkert den klistringa deres er like gøy for EDL da.

Vi diskuterer ikke politikk med noen som mener vi knapt nok eksisterer.

Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen

Nordkalottfolket