Bare to ord i loven vil redusere fattigdom

Det foregår en urettferdig praksis i norske kommuner.

Birgitte Lange  Foto: Nora Lie

Meninger

Hele to av tre kommuner tar i realiteten barnetrygden fra familier som mottar sosialhjelp. Dette gjelder for titusener av barn i fattige familier som bor over hele landet. Det mener vi i Redd Barna er urettferdig. Det som trengs, er to ekstra ord i sosialtjenesteloven.

I dag er velferdsstaten mer «Sheriffen fra Nottingham» enn «Robin Hood» når den lar kommunene ta fra de fattigste familiene. Å bidra til å få ned fattigdommen, gjør praksisen i hvert fall ikke. Det er flere fattige barn i kommunene som gjør «trygdegrepet» og trekker fra barnetrygden når de regner frem hva fattige familier skal få i sosialhjelp eller ikke, viser en oversikt fra E24.

Ikke er det enorme summer å spare for kommunene heller. Redd Barna har undersøkt hva det koster å endre praksis. I en mellomstor kommune vil prislappen være rundt 3 millioner kroner, avhengig av hvor mange sosialhjelpsmottakere kommunen har. Samtidig er Norge inne i en fattigdomskrise forsterket av koronapandemien, der mer enn hvert tiende barn i Norge lever i en fattig familie. Da må vi prioritere å øke inntekten til de som har aller minst!

I kartleggingen har Redd Barna også spurt ordførere i kommuner over hele landet om praksisen, og svarene viser at mange ordførere ønsker seg nasjonale regler. Årsaken til at de i dag såkalt «avkorter», er trang kommuneøkonomi. Derfor trengs et spleiselag mellom staten og kommuner.

Redd Barna mener at det er på høy tid at våre folkevalgte politikere banker gjennom en lov som sier at den omvendte Robin Hood-politikken i kommunene blir ulovlig. For å unngå at kommunene trekker i barnetrygden hos de fattigste familiene sine, må det en endring i sosialtjenesteloven til. I dag er de fleste partiene på stortinget for en slik lovendring, med unntak av Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Norske kommuner oppfører seg urettferdig og usosialt når de tar fra de fattigste familiene for å spe på kommunekassa. Det er derfor vi trenger en opprydning fra nasjonalt hold. Det første fattigdomsgrepet kan tas med å legge til ordene “eller barnetrygden” i unntaksbestemmelsene i §18 i sosialtjenesteloven. Og lovforslaget bør komme fra den nye regjeringen før den tar lunsj på sin første dag.

Birgitte Lange

Generalsekretær

Redd Barna