Klimafakta, «klimaendringer» og klimavariasjon

– De små «klimaendringer» vi i dag opplever er ikke annet enn del av naturens egen skapte klimavariasjoner, skriver Kåre Rapp.

– Det er ganske utrolig at Co2, som er grunnlaget til absolutt alt levende liv på kloden, skal betegnes som den alvorligste «klimagassen». (Illustrasjonsfoto)  Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Meninger

Dersom en velger (1) å tru at slutt på oljeutvinning i Norge vil ha betydning for klimaet på kloden, og (2) at slutt på å spise rødt kjøtt vil endre klimaet, og (3) tru at det er menneskeskapt Co2 som er hovedårsaken bak klimaet på jorden, ja da velger jeg å kalle det dårlig begrunnet standpunkt.

Dersom Norge stopper oljeproduksjonen (som utgjør ca 10 % av verdens samlede oljeutvinning) hevder fagfolk at nasjoner med dårligere råolje vil overta markedet, og en oppnår bare å legge ned en av våre sikreste industrielle virksomheter. Og, dersom vi stopper produksjon og bruk av rødt kjøtt, så bidrar vi til at den største forbruker av Co2 (sammen med skog i vekst) legges død. Og til slutt, så skriver FN panelet i sin klimarapport no 3 (godt skjult i rapporten og nesten motsatt av sin egen offisielle konklusjon i sammendraget) at det ikke er mulig å beregne klimautviklinger fremover fordi det ligger så mange udefinerte, ikke lineære variabler bak klimaet (Jfr. sitat fra ICCP sin rapport no 3, kap 14.2.2.2: «In climate research and modelling we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the longterm prediction of future climate states is not possible».

Når vi vet at den sporadiske andel av Co2 i atmosfæren (totalt ca 0,05 %, hvor bare ca 0,5 % av dette igjen er menneskeskapt) bør vi ikke fortsette å utrope Co2 som hovedkilden til endringer av klimaet på kloden. Gjennom historien kjenner vi til at varme perioder har forekommet mange ganger, og lenge før at det var mange mennesker på jorden. For ca 1000 år siden var det en varmere periode enn i dag, da det ble dyrket korn på Grønnland, og for ca 2000 til 5000 år siden vokste det stor skog på Hardangervidda – som bevises med at store, tusen år gamle, tømmerstokker graves frem i dag. De små «klimaendringer» vi i dag opplever er ikke annet enn del av naturens egen skapte klimavariasjoner.

Det er ganske utrolig at Co2, som er grunnlaget til absolutt alt levende liv på kloden, skal betegnes som den alvorligste «klimagassen». Uten denne gassen ville det ikke finnes et eneste grønt blad, og grunnlaget til både grønn mat og rød mat ville forsvinne. Når vi vet at det er en rekke faktorer (direkte eller indirekte og ikke lineære) styrt av solen, nå også fastslått av ICCP, som samlet bestemmer klimaet, så er det en stor feil at all diskusjon om klimaet ender opp med å fokusere på det lille menneskeskapte Co2.

I stedet for at Norge fortsetter å bruke millioner til fond mot avskoging og påsatte skogbranner i Brasil, burde landet heller gå i spissen for å redusere de enorme mengdene av giftstoffer som virkelig er menneskeskapte. En kunne jo starte med å ta hånd om all forurensingen som fiskeoppdrett i sjøen fører med seg. Her er Norge en versting.

Kåre Rapp