Venstre stabilt over sperregrensen og med gode muligheter til stortingsmandat i Finnmark

Trine Noodt tar for seg sperregrensen i dette debattinnlegget.

Trine Noodt 

Meninger

Venstre har vært godt plassert over sperregrensen på de fleste meningsmålinger nå inn mot valgdagen. De siste fire målingene ligger Venstre mellom 4,8- 6,1% i oppslutning, og i 13 av 15 målinger i september ligger partiet godt over sperregrensen. Venstre har fått økt oppslutning mye på grunn av vår fremtidsretta klima- og miljøpolitikk som vi vet mange unge velgere er opptatt av.

Det som er like hyggelig er at jeg er inne på utjevningsmandatet i 7 av 13 målinger.

Dette er en oppløftende statistikk, som viser at Venstre er et parti som har gode muligheter til å få inn 9-10 representanter på landsbasis, og store muligheter for at ett av disse kan være fra Finnmark.

Det betyr at hver velger teller for å få en stemme fra Venstre i Finnmark inn på Stortinget. Jeg har med meg en rekke kampsaker i bagasjen som sykehus til Alta, vern av villaksen, en human rusomsorg, nye grønne næringer og mer til de som trenger det mest!

Stem Venstre! Godt valg!

Trine Noodt

1.kandidat for Venstre i Finnmark