Pasientfokus – en hyllest til kvinnene i Alta og Kautokeino

– Til de tusener av kvinner og menn i Alta som støtter organisasjonen Pasientfokus og Irene Ojala vår tids Jeanne d`Arc – kjemp videre for sykehus til våre barn, familier og folkets rettigheter. Gi aldri opp, skriver Ernst Robert Mortensen i dette debattinnlegget.

Pasientfokus og Irene Ojala høster stående ovasjon fra Ernst Robert Mortensen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) nedsnakker Altaposten og Pasientfokus i Altaposten 30 august. Altaposten blir beskyldt for kampanjejournalistikk og Pasientfokus sammenlignes med bl.a. Steinar Bastesen. Olsen dømmer også Irene Ojala og Pasientfokus til alenegang på Stortinget.

Men Olsen glemmer at Norge har et numerisk demokrati, som igjen betyr at Pasientfokus blir stemt frem av folket. Fra folket og for folket som Irene Ojala sier det selv.

La oss ta et tilbakeblikk på stortingsrepresentantene i Joker Nord (Ap) hvor Inga Lill er jokeren fra Finnmark. Likeså Aps rolle i Finnmark hva gjelder saken om å underlegge Finnmarkssykehuset under Universitetssykehuset UNN og sist men ikke minst argumentasjonen til stortingskandidat for Ap Finnmark Marianne Næss.

Det er i regjeringsplattformen fra Granavolden Solberg-regjeringen tar til orde for å slå sammen Finnmarksykehuset med UNN.

Sammenslåingen av Finnmarksykehuset og UNN vil avstedkomme en helhetlig og faktabasert konsekvensutredning, noe som den mest folkerike delen av Finnmark fylke hilser velkommen. Saken om sammenslåing av UNN og Finnmark sykehuset skal forøvrig behandles i kommende stortingsperiode.

Sammenslåingen blei dømt nord og ned i alle typer media, av tidligere og nåværende direktører, av Fylkesutvalget for Finnmark fylkeskommune (AP), av Facebook-krigere, av Finnmark SV, av Pensjonistforeninger, av Foretakstillsvalgt i Fagforbundet Finnmarksykehuset, av Foretakstillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund, av Aps kvinnelige stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark (Joker Nord) av informasjonskonsulenter og mange andre debattanter både innen journalistikk, politikk og helse. En elite som har en ting felles – sammenslåingen av Finnmarksykehuset og UNN må mistenkeliggjøres og må for enhver pris i verden stoppes.

Varaordfører i Hammerfest på det tidspunktet, Marianne Næss, erklærer at kampen for Hammerfest sykehus fortsetter. Næss argumenterer for berettigelsen av Hammerfest sykehus med bakgrunn i nærhet til et komplisert gassanlegg, olje- og gassfeltet Goliat, leteriggaktiviteter i Barentshavet samt til de forestående utbyggingene på Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting, m.fl. (iFinnmark 12. februar 2019)

Når vi først er i Hammerfest det herrens år 2019 er det vanskelig, ja nesten umulig å ikke nevne at olje og gass-bekymringen når himmelske høyder. Ordførerkandidaten fra Hammerfest KrF (2019) prediker at om Regjeringen gjennomfører sammenslåing av Finnmarksykehuset og UNN slik KrF frykter, så blir det et forhastet tiltak som får katastrofale følger og vil true Statoil/ Equinors etablering og framtidige etableringer som igjen betyr at 300 milliarder i investeringer som står på planen de neste 10 årene for videre utbygging av industri og petroleum i Hammerfest-området står i fare. (Nord Norsk debatt 25. januar 2019)

Hadde Alta-samfunnet og regjeringen noe å lære av de politiske elitenes endeløse oppramsinger av ensidige negative argumenter fra selvhøytidelige debattanter?

Jeg synes ikke det.

Kritikken er nærsynt og holder krampaktig fast på forhåndsetablerte strukturer der forutsetningen for det meste av kritikken ser ut til å være at livsviktige helse og sykehustjenester må ligge i det området man selv jobber og bor.

Fylkesutvalget i Finnmark Ap gjorde et vedtak i denne sammenheng der gruppen stiller seg svært kritisk til at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN.

Det heter i vedtaket at Fylkesutvalget i Finnmark vil på det sterkeste be Regjeringen om å trekke tilbake forslaget om at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.

Vedtaket i Fylkesutvalget viser at helse er et betent og politisert felt av stor betydning for bevaring av eksisterende maktstrukturer og bevaring av etablert definisjonsmakt. Det iscenesettes et narrativ som passer den etablerte makta. Her er Ingalill Olsen en sentral maktperson i AP og ikke minst 2 nestleder i AP Bjørnar Skjæran som i høstens valgkamp påstår at Hammerfest sykehus må bestå av historiske årsaker.

Anklagene om politisk slagside i Finnmarksykehus-debatten er ikke helt grunnløse.

Tidligere sjefredaktør Stig Jakobsen publiserte en høyst leseverdig artikkel på iTromsø 15. desember 2017 – «De brente ords taktikk» Det handler om regionreformen og sammenslåing av Troms og Finnmark. Jakobsen sveiper innom Alta i sin artikkel. Jakobsen gir en glimrende beskrivelse av det øvrige Finnmarks forhold til Alta – byen som er et velfungerende senter for regional utvikling.

Jacobsen berører sykehusdebatten og skriver:

«Det ville vært lettere å få gjennomslag i fylkeskommunen for å legge et hovedsykehus til Rovaniemi eller Murmansk, enn for å få det til Alta»

Det minnet meg om Aps statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet i den Rød-Grønne regjeringen. Robin Martin Koss sier til iFinnmark 12 sept. 2013 - at den rødgrønne regjering skal bygge det statssekretæren kaller et «grensesykehus» i Kirkenes. Overskriften er:

«Nye Kirkenes sykehus skal i framtiden kunne behandle både norske, russiske og finske pasienter»

Det slår meg hvor godt Jakobsen treffer med sin artikkel «De brente ords taktikk» fra 2017. Alle steder unntatt Alta.

La en ting være klinkende klart – befolkningen i Kirkenes og Øst-Finnmark har et legitimt krav på det nye sykehuset i Kirkenes.

Foretakstillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund er kritisk til at det ikke har vært noen form for konsekvensutredning av sammenslåingen mellom Finnmarksykehuset og UNN (2019).

Altasamfunnet har alltid ønsket en konsekvensutredning hva gjelder sykehusstrukturen i Finnmark.

La oss kort følge en av aksene som vil dominere en konsekvensutredning – demografi.

I dag er det bare 32 % av befolkningen som bor nærmere enn 2 timer fra sykehus i Finnmark, men med Alta som plasseringssted for et akuttsykehus ville dette øke med nær 25.000 mennesker – eller fra 32% til 80% av befolkningen som bor nærmere enn 2 timer.

Hvorfor underslåes slike demografiske fakta i debatten? Hvorfor kommer olje og gass-argumentet foran Alta og Kautokeino pasientenes verdighet og rettssikkerhet?

Det skal kjempes fra skyttergravene heter det – men det spørs om ikke havskodda har seget inn over sykehuslandskapet i det Norske Arbeiderparti og gitt dårlig sikt. Klimaet gir betydelig usikkerhet for olje og gass næringen de nærmeste årene.

Ser vi på befolkningens behov – demografi, fjelloverganger og stengte veier, vær og vind, klimaendringer, rettssikkerhet og helsefaglige argumenter blir konklusjonen i en konsekvensutredning i beste fall et akuttsykehus i Alta, eller to relevante sykehus – et i Alta og et i Hammerfest. Og er det noen ulemper med en slik løsning så må det være at UNN får støynivået fra politikere, byråkrater og dilettanter i Hammerfest og Alta med på kjøpet.

Til slutt – noen modige kvinner i Alta har startet en organisasjon – Pasientfokus – en organisasjon som søker folkets egen vilje og rettigheter, og som ikke trenger å hente legitimitet fra sykehusinstitusjonene og elitene innen politikk og helsevesen. De jobber for at de fire helselovene skal gjelde for alle - fordi det ikke finnes unntak i lovene. De mener rett og slett at sykehusene skal være til for pasientene og ikke for byråkrater og politikere.

Unn-Hariet Vekve, Mariann Smith-Novik, Sara-Kristine Loso, Anna Kristine Sokki , Fredbjørg Nicolaysen og Irene Ojala reiser land og strand rundt for å tale pasientens sak – for egne midler og penger som befolkningen VIPPSer til jentene – Pasientfokus reiser på nåde med sin kamp for pasientene.

Til de tusener av kvinner og menn i Alta som støtter organisasjonen Pasientfokus og Irene Ojala vår tids Jeanne d`Arc – kjemp videre for sykehus til våre barn, familier og folkets rettigheter. Gi aldri opp.

La oss gjøre som den beste ordfører gjennom tidene i Finnmark og Alta samt de modige menn på stortingslista til Pasientfokus. Stem Pasientfokus.

Ernst Robert Mortensen