Om Høyre, Ap og situasjonen i Alta

– En utbygging av et fullverdig sykehus med fødeavdeling i Alta, vil ifølge sentrale stortingspolitikere være den rene katastrofen for økonomien her til lands, skriver Håkon Bergmo.

Håkon Bergmo (innfelt) tar farvel med Ap i dette valget og håper det er mange som stemmer på Pasientfokus.  Foto: Arkiv

Meninger

Det blir mye intetsigende skvalder og oppramsing av vedtatt Høyre-politikk som føres til torgs her i Alta i denne valgkampen, synes jeg. – Ikke antydning til skråblikk engang på den fortvilte situasjonen folk i Alta befinner seg i når det gjelder manglende sykehustilbud.

Riktignok stilte statsminister Erna – som et utslag av dårlig samvittighet overfor altasamfunnet(?) – opp i valgkampen nylig og lovte 42 millioner kroner til etablering av et såkalt A-krimsenter i Alta, der det er meningen at Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og politiet skal samarbeide mot økende kriminalitet i arbeidslivet.

Man legger merke til at Erna i sakens anledning i det minste kalte Alta for et «knutepunkt» i regionen. Ikke dårlig. Det er nesten som man skulle ønske seg valgkamp hvert eneste år, for på den måten kanskje å imøtese noen løfter om flere arbeidsplasser, bl.a. i form av forsvarlige sykehustjenester i Finnmarks overlegent største befolkningskonsentrasjon, Alta.

Verre er det at mitt gamle parti i over 50 år, Arbeiderpartiet, er i samme båt – og tviholder på det håpløse helseforetaket Helse Nord – som til de grader tilsidesetter Altas behov. Dette foretaket syntes faktisk ikke engang at det var nødvendig med konsekvensanalyse før klarsignalet ble gitt til bygging av nye Hammerfest sykehus – til et foreløpig ukjent antall milliarder kroner. Hva slags kokkelimonke er dette? Hvem er det som har bestemt at dette kostbare prosjektet i Hammerfest skal holdes unna anerkjent prosedyre som tilsier at en slik analyse er høyst påkrevet før byggestart av et så stort prosjekt?

Med en sånn lettvint tilgang til skattepenger, uten vanligvis viktige konsekvensanalyser, er det kanskje ikke rart at det politiske miljøet i Hammerfest ser muligheter for utbygging av ny storflyplass på Grøtnes, garantert av Ap og etterhvert Senterpartiet – til tross for at Avinor fraråder å bruke nye milliarder på dette. Det er som man ikke vet om man skal le eller gråte, og jeg er så grunnleggende uenig i denne heller tvilsomme fremgangsmåten, at jeg herved vinker farvel til Ap.

Ledende politikere bør, jo før, jo heller, få med seg at demografien eller befolkningsstørrelsen i Vest-Finnmark har endret seg de siste tiårene. Alta vil fortsette å øke folketallet sammenlignet med Hammerfest, og ifølge Statistisk Sentralbyrås tabeller vil denne utviklingen fortsette i tiårene som kommer.

Befolkningen i Hammerfest fortjener et oppgradert sykehus, ingen i Alta er uenig i det – men minst like viktig er at vi i Alta også snarest må få tilgang til et fullt utbygd sykehus med fødeavdeling. Og ikke kom å fortell meg at Norge ikke har råd. Det er fristende å sette grupper opp mot hverandre, i dette tilfellet altafolk mot stortingsrepresentanter. En eventuell bygging av et fullverdig sykehus i Alta vil muligens koste litt mer enn overskridelsene som ble avslørt ved byggingen av den berømmelige stortingsgarasjen i Oslo. Her endte til slutt beløpet på ca. 2,3 milliarder. Det ble noe støy og avisoverskrifter der nede og dramatikken besto i at en stortingspresident fra Høyre måtte ta sin hatt og gå.

Etter det har det ikke vært et pip å høre om denne garasjen. Verre var det altså ikke, – har ikke hørt at denne overskridelsen på et par milliarder gjorde noen skade på den norske økonomien. En utbygging av et fullverdig sykehus med fødeavdeling i Alta derimot, vil ifølge sentrale stortingspolitikere være den rene katastrofen for økonomien her til lands.

Man må ha klart for seg følgende: Enorme summer vil årlig kunne frigjøres som følge av at ambulansebiler og fly Alta-Hammerfest faktisk vil bli overflødig. Den uhyrlige bruken av kostbart, utenlandsk personell på vikarbasis i Hammerfest, vil selvsagt reduseres voldsomt når pasientene fra Alta ikke lenger behøver å sendes over fjellpartiet Sennalandet (noe som er en risikosport i seg selv vinterstid).

Det skulle vært svært interessant å vite det omtrentlige beløpet på disse nevnte utgiftene f.eks. i løpet av en tiårs periode. Faktum er sannsynligvis at en sykehusutbygging med fullverdig fødeavdeling i Alta vil lønne seg over tid, mens denne omtalte stortingsgarasjen i Oslo kun vil være en utgiftspost for norske skattebetalere i all fremtid.

På bakgrunn av ovenstående håper jeg at vi blir mange som sier kraftig fra ved høstens valg, og stemmer på Pasientfokus med sin meget oppegående førstekandidat Irene Ojala.

Hilsen en som har hatt den surrealistiske fornøyelse å bli sendt med ambulanse over Sennalandet i under 30 minusgrader – og med bytte av ambulanse i «kun» 24 minusgrader i Kvalsund.

Håkon Bergmo