Sauebonden i Nesseby og finansmegleren fra Ullern

– Dagens system skaper avmakt, ikke bare for han men for mange som lever i det vi kaller utkantnorge. For megleren på Ullern er det annerledes., skriver Knut Sand Bakken i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Meninger

Et hvert valg er dypest sett et valg om verdier. Derfor angår høstens valg oss alle. Det handler om våre liv og fremtiden. For det er jo i fremtiden vi skal tilbringe resten av livet!

Vårt velferdssamfunn bygger på noen viktige pilarer.

– trygg økonomisk styring

– gode, felles velferdsordninger

– et organisert arbeidsliv

Men vil det vi kaller den norske modellen klare seg i fremtiden? Stadig flere tviler på det!

En sauebonde i Nesseby opplever at det er langt til makten. Han er med rette lei av all sentraliseringen. Selv om ikke akt var bedre før opplevde hans foreldre at det offentlige var en venn. På kontorene satt mennesker de kjente som ville dem alt godt. Men slik er det ikke lenger. Sauebonden opplever at det offentlige er langt borte og ikke tilpasset hans behov.

Dagens system skaper avmakt, ikke bare for han men for mange som lever i det vi kaller utkantnorge. For megleren på Ullern er det annerledes. Han lever nær makten og kan ordne det meste under lunchen med en venn som er rådgiver med mange gode kontakter.

I følge Statistikk sentralbyrå kommer 133 av 356 kommuner til å ha et synkende folketall frem til 2040. Mange av disse kommunene ligger i Nord Norge. Optimisme kan ikke skapes uten politiske vedtak! Det må legges til rette for flere arbeidsplasser. Og veiene må bli bedre.

Det grønne skiftet blir en viktig valgkampsak. For vi må ta vare på miljøet. Men i Kiberg er vel ikke el-biler særlig aktuelt. De fleste er nok mer opptatt av ulikhetene i samfunnet. For forskjellene øker. Når 10% av de som hadde høyest formue i fjor (finansmegleren tilhører kanskje denne gruppen) hadde 53% av den samlede nettoformue, kan det være gode grunner til å stille noen spørsmål. De store forskjellene er et samfunnsproblem. Tiden er overmoden for å reagere på ulikhetene.

En uføretrygdet i Neiden opplever avmakt. Og hun er ikke alene om det. Valget 13. september handler om verdier som rettferdighet, omsorg og solidaritet. Og fellesskap hvor vi bryr oss å ta vare på hverandre. For vi må sikre den norske modellen! Derfor må vi ikke bli hjemmesittere 13. september.

Knut Sand Bakken

Pensjonist i Oslo og finnmarksvenn