Feil og fakta om NTP

– Regjeringa har lagt fram en NTP uten noe flertall. Det er første gang siden 2005, skriver Siv Mossleth (Sp) i dette debattinnlegget.

Siv Mossleth, Transportpolitisk talsperson for Senterpartiet.  Foto: Pressefoto

Meninger

Altaposten har nylig publisert en sak under Temaserie NTP 2022-2033. Det er bra at lokalaviser setter søkelys på viktige saker og hva som skjer på Stortinget. Men i dette tilfellet er det sneket seg inn feil og misforståelser. Det står i Altaposten at Nasjonal transportplan (NTP) er vedtatt av Stortinget. Det er ikke tilfelle. Planen er behandlet i Stortinget, men et enstemmig vedtaket er at Meld. St.20 (2020-2021) – Nasjonal transportplan 2022-2033 – vedlegges protokollen. Å legge en stortingsmelding ved protokollen, betyr ikke at meldingen er enstemmig vedtatt.

Situasjonen er faktisk slik at regjeringa har lagt fram en NTP uten noe flertall. Det er første gang siden 2005. Men FrP som har vært regjeringspartner, eller støttehjul for regjeringen, har valgt å ikke forhandle fram noen bedre løsninger for de prosjektene i Finnmark som er nevnt i Altaposten. Finnmark kom dessverre også dårlig ut i den forrige NTP-en. En kan spørre seg om hvor de prosjektene som FrP fremmet nå for Finnmark var i 2018, da Frp hadde både samferdselsministeren, finansministeren og flertall for NTP?

Når FrP i denne behandlingen av saken kommer med nesten 140 forslag, er det vanskelig å se at partiet har prioritert noe som helst. FrP har plusset på 400 milliarder, sjøl om de måtte ha skjønt at det ikke var mulig å finne noe flertall med den regjeringen de har støttet budsjettmessig i åtte år. Altaposten ser ut til å skylde på vekselsvis Senterpartiet, Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Geir Iversen for at Øst-Finnmark burde komme bedre ut av NTP. Som partier og politikere skal vi være med å ta ansvar. Men det er merkelig svakt av Altaposten å konfrontere opposisjonen, i stedet for Høyreregjeringa som tross alt har sittet med makta i åtte år, og attpåtil lagt fram NTP.

En kan spørre seg om målet med saken er å svekke Senterpartiets velgeroppslutning i Alta og i Finnmark. Det er i så fall synd, fordi Senterpartiet er det tydeligste partiet på å snu til mer distriktspolitikk. Det vil hele Finnmark tjene på, også byer som Alta. Altaposten siterer også fra Senterpartiets Nord-Norgeplan. Der er Senterpartiet blant annet tydelige på at vi vil legge til rette for flere avganger og lavere flypriser på kortbanenettet. Dagens regjering har satt fart på sentraliseringa. Sentraliseringa vil minske verdiskapinga i Finnmark. Det er ingen god løsning for folk i Finnmark, og det er heller ingen god løsning for landet vårt.

Over hele landet er det prosjekter som skulle vært med i NTP, også i Øst-Finnmark. Senterpartiet fremmet eksempelvis et forslag under NTP-behandlingen for å sikre vinteråpent E6 Sennalandet, og Alta Lufthavns framtid, men det fikk vi ikke flertall for. Men dersom vi ser på hvilke prosjekter som er igangsatt av regjeringa før 2022, definerte som bundne prosjekter i den framlagt NTP, kommer Nord-Norge dårlig ut. Nord-Norges andel av denne investeringsporteføljen er 2,3 prosent. Det sentrale Østlandsområdets andel av disse investeringene er 51,5 prosent. Mer sentralisering er ikke svaret på denne utfordringen. Flere stemmer til Senterpartiet og mer distriktspolitikk er en bedre strategi. Partileder Trygve Slagsvold Vedum siteres jo i Altaposten på at vi må se på situasjonen i Finnmark, fordi andelen av NTP som går til Finnmark er ekstremt lavt.

Siv Mossleth, Senterpartiet

Transportpolitisk talsperson