Vårt demokratiske system

Bjørn Odden sammenligner Pasientfokus med Aune-lista.

Pasientfokus (arkivfoto)   Foto: Privat

Bjørn S. Odden.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Aune var en dreven politiker som kjente politikkens muligheter og begrensninger! Vårt demokrati er basert på flertallsvedtak. Påstander om at politikere og partier ikke er å stole på når de ikke får flertall for sine politiske programmer og målsetninger er et tegn på manglende forståelse for den politiske virkelighet.

At velgerne ikke forstår dette er ille, men det er enda verre at de som ønsker plass på stortinget ikke kjenner vårt demokratiske systemer og ser sine begrensninger. Velgerne krever det sier man, og tar på seg en oppgave som er umulig.

Uten program og lovnader sikrer Pasientfokus sin troverdighet og velgernes støtte, mens etablerte partier gambler med sin troverdighet ved å legge fram programmer med klare politiske målsetninger, forslag til løsninger og beskrivelser av sine prinsipielle holdninger.

I et demokrati velger vi våre representanter ut fra partienes valg- og prinsipprogram og referanser om hva de har gjort tidligere. Partiene er forpliktet til å følge sine program! I et diktatur kan du stemme ja eller nei til et parti eller en kandidat! Stemmer du JA vil kandidaten bestemme alt for deg! Stemmer du NEI vil kandidaten bestemme alt for deg!

Vi misbruker våre demokratiske rettigheter dersom vi lar en person og hennes liste, uten instrukser og valgprogram, fritt representere oss i utformingen av framtidens samfunn! Det sier noe om vårt samfunnsengasjement og manglende vilje til å delta i demokratiske prosesser.

Man snakker om protestvalg, men hva er det egentlig man protesterer mot og hva vil man oppnå med protesten? Jeg protester, vet ikke, eller er ikke enig er lite konstruktive innspill for et mer velfungerende demokrati. Dersom man savner vesentlige ting i partienes programmer må man komme med innspill til forandringer.

Spennvidden i partienes program er stor, så det er merkelig dersom man ikke finner noe i disse programmene som man vil støtte og kjempe for. Er vårt demokrati så skakkjørt at noen foretrekker et minidiktatur der en organisasjon uten programfestede meninger og holdninger, skal være deres talsmenn i viktige samfunnsspørsmål?

Pasientfokus selger keiserens nye klær i denne saken!


Bjørn S. Odden