Laksestammen må gå foran

Rolf Edmund Lund gir ALI støtte for restriksjoner for årets laksefiske.

Vegard Ludvigsen og Karianne Johansen ved Alta Laksefiskeri Interessentskap  Foto: Dennis Bjerring

Meninger

Forrige helg vedtok styret Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) å innføre nye restriksjoner for laksefisket i Altaelva. Det var riktig og nødvendig å snu seg raskt for å tilpasse fiskereglene til den virkeligheten man opplever i elv og fjord. Den unike laksestammen må gå foran.

Fra mandag ettermiddag ble kvoten på laks over syv kilo halvert fra to til en, i tillegg til at de meste effektive linene ble forbudt. I tillegg er signalet at man som forvalter følger utviklingen tett og gjør løpende vurderinger i juli. Det er neppe morsomt å komme med dårlige nyheter midt i sesongen, men en ansvarsfull forvalter gjør i realiteten et arbeid for oss alle. For langsiktig bærekraft.

Det er gode grunner til å være på vakt. ALI's krystallklare ansvar er en av verdens beste lakseelver. Det kimser man ikke av og forklarer hvorfor interessentene stiller kritiske spørsmål ved både rømming, lus, hybrider og forvaltningen av sjølaksefisket. Den formidable innsatsen og bekymringen rundt fremveksten pukkellaksen i lokale vassdrag, sier en hel del om hvor viktig villaksen er for lokalsamfunnene.

Det er ofte sammensatte problemstillinger som gjør at stammen sliter. Samarbeid med oppdrettsnæringa har gitt positive resultater, og mest sannsynlig er det mest fruktbart, men det forhindrer ikke at det er nødvendig å være føre vâr – og ikke lete etter unnskyldninger for å utsette upopulære tiltak.

Det er bare å se til Tana der man i altfor mange år har funnet alternative forklaringer på nedgangen. Det har ikke vært vilje til å se sannheten i øynene. Da kan kan styre med drivgarnsfiske i årevis, eller skylde på den glupske gjedda øverst i vassdraget. At de nå har pauset fisket i år smerter mange, men er en dyd av nødvendighet for å bevare en rik stamme. Sør-Varanger jeger- og fiskeforening har midlertidig stengt fisket i Munkelva, Klokkerelva og Karpelva fordi det rapporteres om svært lite laks.

Dette er naturligvis noe mer enn lokale eller regionale problemstillinger. Miljødirektoratet stanset i går laksefisket i vassdrag rundt Nordfjord og Namsfjorden 14 dager tidligere enn planlagt. Det er helt ekstraordinære tiltak. Det handler om raske og kortsiktige tiltak, men kan også være en forvaltningsmessig maraton som krever svette og tårer. Det kan i verst tenkelig være en kamp for å fiske atlantisk laks på lengre sikt.


Rolf Edmund Lund

ansvarlig redaktør