– Revolusjon av kultur og samlivsform

Bjørn Odden tar for seg Pride og Fri i sitt leserinnlegg.

Bjørn Odden mener ikke at Pride bidrar til aksept og naturlig samfunnstilpasning.  Foto: arkivfoto: Odd Magne Haugen

Meninger

Prides stormløp mot gamle moralske, kristne og etiske regler og holdninger skaper bekymringer, diskusjoner og motsetninger.

Likestilling, tale- og trykkefrihet, organisasjons- og demonstrasjonsrett har forlengst blitt en naturlig del av samfunnet vårt. De fleste er enige om at kjærlighetens mangfold, omsorgsevne og medmenneskelighet er grunnleggende verdier, og at hat, mobbing, rasisme, forfølgelse og trakassering skal møtes med nulltoleranse!

Det gjelder for alle!

De fleste er enige om at ingen skal straffes for uryddige kromosomer som utløyser kjønnsvarianter og ulike fysiske og mentale legninger. Legninger er som oftest medfødt og utenfor egen kontroll. Samfunnet har innsett at kjønnsforskjeller og legninger ikke er selvvalgt, og det er innført lover og holdninger som ivaretar de skeives situasjon. De som opplever manglende, eller motstridende følelse og legninger, må få hjelp slik at de kan finne seg selv og gjøre det beste ut av situasjonen.

Tilpasning av religiøse og etiske samfunnsverdier er nødvendig, slik at de er tilpasset tidens kultur og samfunn. Konsekvensene av endringene må utredes og endrings prosesser må gjøres over tid slik at man ikke skaper unødvendige motsetninger og konflikter.

Hva skjer med familie og samlivsformer? Skal vi opprette kollektive og flerseksuelle samliv former? Hvem skal være foreldre og hvordan skal foreldreansvaret ivaretas? Er Flower Powers protest bevegelse med fri sex og en uhemmet narkotikakultur et forbilde? Skal all moral og etiske regler bort og skal alt være naturlig og tillatt?

Man kan ikke forby unormale seksuelle vekkere i form av fetisjer eller parafilier, for slike følelser er ikke alltid menneskestyrt. Skal man erklære disse vekkerne for å være normal og hvordan skal man forholde seg til dem? Skal slike unormale følelser behandles og skal det være lov å få hjelp til å finne ut av sin kjønnssituasjon og sine legninger?

Et samfunn uten lover, etiske og moralske retningslinjer som styres av press fra interessegrupper vil skape motsetninger og et ustabilt samfunn.

Pride har mange gode intensjoner og målsetninger, men aksjonsformen har sporet av og kommet i konflikt med deres egne krav om valgfriheten og respekt. De tvinger sine synspunkter på andre, mobber og latterliggjør andres kjerneverdier og meninger på en måte som er respektløs og langt fra kjærlighetens grunnprinsipper! De står fram under kjærlighetens faner, men kamp for egne lyster og seksuelle behov blir oftest egoistisk, og egoisme er det motsatte av kjærlighet der andres lykke er viktigere enn egen lykke.

Pride kjemper for menneskers rett til kjærlighet og rett til å velge sin form for seksualliv. På private områder kan vi uforstyrret praktisere våre legninger og valgte former for seksualliv så lenge ingen blir misbrukt eller påføres fysiske elles psykiske skader. Det offentlige rom er en felles arena hvor vi må tilpasse oss samfunnets etiske og moralske normer, slik at vi ikke sårer eller støter andre på en urimelig måte.

Kjærlighet er et mangfoldig begrep som ikke er knyttet til krav eller egoistiske og personlige interesser. Vi kan kjøpe sex, men ingen kan kreve eller kjøpe kjærlighet! Gjennom tilnærminger, relasjoner, ord og gode og vennlige handlinger kan vi alle finne den gode følelsen av nærhet og sterk tilhørighet, uavhengig av kjønn og legninger. Seksuell og romantisk kjærlighet er bare en liten gren av kjærlighetens mangfold som også omfatter kjærligheten til hjemsted, naboer, hjemland, familie, venner, dyr og naturen. Kjærlighet er tilgjengelig for alle, men vi må selv åpne døren for den.

Prides stolthet over nedlatende overkjøring og manglende respekt for andres etiske, religiøse eller moralske kultur, bidrar ikke til aksept og naturlig samfunnstilpasning. Provoserende markedsføring av egne legninger og seksualkultur gir redusert forståelse og sympati. En mer ydmyk profilering med saklig informasjon om denne store gruppens situasjon og utfordringer vil medføre en naturlig tilpasningsprosess og reduserte motsetninger. Det er kanskje ikke målet for Pride.

Pride og Fri praktiserer et meningstyranni som ikke skal aksepteres. Kirken, religiøse organisasjoner, Hareide og de fleste stuerene, med kjøpte meninger, har gått under jorden i denne saken. De ønsker ikke å bli beskyldt for homofobi og bli uthengt som middelalderske mørkemenn av Pride og deres medarbeidende nett troll.

All ære til Truls Olufsen Melhus som står fram på en saklig og ryddig måte. Det er gjennom åpenhet og saklig meningsutveksling at problemer og motsetninger løses!

Bjørn S. Odden