Norge trenger ny og rettferdig boligpolitikk

Stortingskandidat for Finnmark SV, Amy Brox Webber tar for seg boligpolitikken i Norge.

illustrasjonsbilde  Foto: arkiv

Meninger

Amy Brox Webber, Sør-Varanger SV. Stortingskandidat for Finnmark SV, valg 2021.   Foto: privat

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og mulighetene for å skaffe seg et trygt hjem fremstår som krevende for mange. Det er ikke bare i storbyene det er et krevende boligmarked – også flere steder i Finnmark ser vi at det er et prisnivå som gjør at ungdom og førstegangskjøpere har problemer og etablert seg med egen bolig. Det regjeringsoppnevnte demografiutvalget peker også på boligpolitikken som en av problemene, men også løsningene, på befolkningsnedgangen i distriktene. Det er derfor på høy tid med et skifte i boligpolitikken hvor vi får kontroll over prisveksten samtidig som vi gjør det enklere for ungdom og nyetablerere å få kjøpt seg egen bolig. Dette vil være viktig for pressområdene og det vil være viktig for områder med fraflytting.

Samtidig som nyetablerere sliter med å få kjøpt seg egen bolig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv, men for å spekulere i prisvekst. SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt. Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det, og ellers bo i en trygg bolig. For Finnmark handler det også om å gjøre det mer attraktivt og enklere å flytte opp hit.

For å skape et mer rettferdig boligmarked og sikre at flere får seg et sted å bo vil SV:

– Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.

– Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et boliglån kan få kjøpe sin egen bolig. Det kan for eksempel gjøres gjennom at Husbanken kjøper 15 prosent av en bolig, sammen med den som skal bo der, for å sikre at den som ikke har nok egenkapital selv får mulighet til å kjøpe seg et hjem. I tillegg vil vi endre startlånsforskriften slik at unge nyetablerere igjen kan få startlån.

– Øke bostøtta. I dag er det færre som får bostøtte enn før. Vi vil at alle som trenger det skal få mulighet til å bo trygt i en god bolig. Da må bostøtta økes, ikke kuttes.

– Etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Ved salg tar Husbanken sin andel av tap eller gevinst.

– At starslånsordningen deles i to: Én ordning for vanskeligstilte, som i dag, og én for andre som har betalingsevne, men mangler tilstrekkelig egenkapital.

– Styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger.

– Fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere

Etter snart 40 år med Europas mest markedsliberale boligpolitikk er det på tide med et skifte som hvor menneskers rett til et sted å bo går foran boligspekulanters utsikt til raske penger.


Amy Brox Webber

Stortingskandidat, Finnmark SV