– Slike karakteristikker må anses som hersketeknikker

– Benyttes for å ta fokus vekk fra fakta og grundige analyser, skriver Finn Gjerull Rygh i svar til Paul Olav Røsbø

Finn Gjerull Rygh i Economics.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Paul Olav Røsbø har i Altaposten 18. juni et lengre innlegg der han blant annet omtaler Oslo Economics‘ utredning av samfunnsvirkninger av alternativer for sykehusstruktur i Vest-Finnmark.


Artikkel 3

– Alta, modellkommunen som forsvant

– Uten samspill mellom fag og politikk svekkes kvaliteten på enhver politisk beslutning, skriver Paul Olav Røsbø. Finnmark legeforening.

 

Han skriver at Helse Nord skal ha påvist betydelige feil i denne rapporten. Røsbø har tydeligvis ikke satt seg inn i styresak 121-2017-12 i Helse Nord RHF, der vi punkt for punkt har vist hvorfor Helse Nords kritikk er grunnløs eller ikke belagt med fakta.

Dersom Røsbø ønsker å så tvil om Oslo Economics-utredningens kvalitet, bør han gå inn i sakens fakta, og konkret påpeke hva han mener er feil i denne utredningen. Foreløpig kan vi ikke se at noen har lyktes i å finne slike feil eller mangler, men Røsbø er selvfølgelig velkommen til å forsøke.

Røsbø gjør også et nummer av at rapporten er å anse som et partsinnlegg. Til det kan man si at alle analyser i rapporten er tydelig dokumentert, med henvisning til kilder og datagrunnlag. Alle konklusjoner er underbygget av analyser. Hvem som har betalt for analysen bør ikke være interessant, for analysene og resultatene taler for seg selv.

Hvis Oslo Economics-rapporten er et partsinnlegg, så er i hvert fall også Røsbøs innlegg og Helse Nords vurderinger partsinnlegg. Men slike karakteristikker bringer ikke debatten videre, og må anses som hersketeknikker som benyttes for å ta fokus vekk fra fakta og grundige analyser.

Finn Gjerull Rygh

Oslo Economics