– Er det ikke på tide å modernisere skolen, og slutte å sende med ungene lekser hjem?

Tommy Berg (SV) tar for seg leksefri skole i dette debattinnlegget.

Noah (14), Oliver (12), Ludvic (10) og Bastian (6) vil gjerne lære, skriver pappa Tommy Berg (SV). – Gi gjerne mine gutter lengre skoledag, så lenge dette gir guttene mulighet til å løpe i skogen, spille fotball, henge med kompiser, sykle, og klatre i trær, skriver Berg.  Foto: Privat

Meninger

Lekser funker ikke, fordi det skaper gnisninger og konflikter i hjemmet.

Fordi mange foreldre ikke klarer å «leke lærer» når pensumet passerer 5. klasse-nivå.

Fordi ungene er trøtte, og ønsker å gjøre helt andre ting.

Er det ikke på tide å modernisere skolen, følge Finland, og slutte å sende med ungene lekser hjem? Hvorfor tviholder vi på et system som er utdatert? Finland framholdes ofte som en modell for en skole som funker. Finland regnes for å ha et av verdens beste utdanningssystemer, og dette er uten lekser.


Finland har lengre skoledager, uten lekser og det er bevist at dette gir fantastiske muligheter både på og utenfor skolen.

Ja, elever går lengre på skolen men dette gir fortsatt mer tid til annet. De gjør ferdig læringen i skoletimene, og får fri på kveldene til å gjøre det barna vil. Jeg mener et slikt samfunn er helt ideelt og noe SV mener Norge bør se og lære av. Kanskje vi virkelig skulle ta etter Finland? Elever, både i Finnmark og i Norge forøvrig, peker på urimelig stress og også psykiske vansker knyttet til mengden lekser. Mange ønsker seg en leksefri skole, og SV vil ha en leksefri skole!


Jeg er har fire gutter, og deres arbeidsdag er ofte 10 timer. Er det greit? Guttene er glade i å lære, de er glad i skolen. De elsker klassene sine, og har svært dyktige lærere. Likevel har de et behov for at livet skal bestå av mer enn skole og boklig læring. For hva er god læring?

Det er store variasjoner fra skole til skole med hensyn til hvor mye lekser som gis. Ved skolene i Alta er det også store forskjeller fra klasse til klasse.

Selv om guttene mine er begynt på skolen, har de lyst til å bruke fritiden til å løpe i skogen, klatre i trær, spille fotball, gå på speideren og være ute i naturen. For dem er dette like viktig som å sitte på skolebenken, det gir guttene en annen opplevelse. Ja, og de lærer noe da også.


Det finnes mange gode argumenter som taler for leksefri skole. Det er ikke bare fag som utvikler barna, et variert liv med forskjellige opplevelser er like viktig. Jeg vil også argumentere for at ikke alle har mulighet til å få hjelp med lekser, og kanskje kommer noen elever svakere ut enn om skoledagen var lengre og skolen var leksefri? Mer fritid vil føre til at guttene mine og deres medelever kan være mer sammen, dette utvikler sosial kompetanse.


«Boklige» lekser funker ikke. Det er lite som tyder på at det er en sammenheng mellom leksemengde og skoleprestasjoner. Tvert imot har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) påvist en sammenheng mellom dårligere resultater og stor lekse- og prøvemengde.

Skolearbeid hører hjemme på skolen og på fritiden skal man ha gjøre andre ting.

En innvending mot SVs argumenter er at boklige lekser er viktig for læringen, og at skoledagen ikke kan romme mer. SV tenker at dette handler om å tenke nytt i stedet for å arbeide tradisjonelt.


Barna mine vil lære, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer politikere, byråkratiet og skolene til å tenke nytt om hva læring er. Jeg og SV vil ha leksefri skole og tid til å være menneske. Gi gjerne mine gutter lengre skoledag, så lenge dette gir guttene mulighet til å være Noah (14), Oliver (12), Ludvic (10) og Bastian (6) som fortsatt gleder seg over å løpe i skogen, spille fotball, henge med kompiser, sykle, og klatre i trær.

Leksene – eller oppgavene – bør etter SVs syn gjøres på skolen. Utvid skoledagen litt, sørg for kompetente veiledere, og sett barn og foreldre fri.

Det krever ikke mye. Litt penger. Litt vilje.

Tommy Berg

Sosialistisk Venstreparti