– Nå kan altså Frp være med å bøte på noen av skadene de har ansvar for i regjering

Jeg tror at vårt løfte om å oppheve tvangssammenslåingen er en viktig grunn til at vi har det dyktige fylkesrådet vi har i dag, skriver Tommy Berg (Sv).

Gruppeleder Tommy Berg i Troms og Finnmark SV.  Foto: Presse

Meninger

Jeg må si jeg er noe overrasket over FRP sin plutselige iver etter å legge dette spørsmålet ut til folkeavstemning ref sak 68/21 (om regionsreformen og eventuell reversering, journ.anm) i dagens fylkesting.

Vi har hatt to folkeavstemninger der denne saken har vært en hovedsak, ja vi har til og med hatt en folkeavstemning i Finnmark der spørsmålet om tvangssammenslåing var eneste tema.

Der stemte nær 87% nei, uten at det gjorde noe inntrykk på Frp den gangen. De var med å gjennomføre tvangssammenslåingen på tvers av folkeviljen i Finnmark. Oppslutningen om valget var heller ikke lav som noen gir inntrykk av. Nei, den var større enn i de fleste fylkestingsvalg.

Så har vi også hatt et felles fylkestingsvalg i Troms og Finnmark. Der var oppdeling av Troms og Finnmark en svært viktig valgkampsak. De partiene som lovde oppdeling fikk der et overveldende flertall.

Jeg tror at vårt løfte om å oppheve tvangssammenslåingen er en viktig grunn til at vi har det dyktige fylkesrådet vi har i dag. Dette fylkesrådet har lovet velgerne å dele opp når stortingsflertallet ligger til rette for det. Det vil vi levere på.

Så har vi et stortingsvalg om kort tid. Et regjeringsskifte betyr oppdeling. Det vet velgerne i nord. At partiene som vil dele opp ligger langt foran på målingene her i nord taler også sitt tydelige språk. Så får vi se om det holder helt til valgdagen er overstått. Jeg tror det.

Men jeg har en invitasjon til Frp. Nå er de ute av regjeringen som har sendt dem til bunns på målingene og har sjansen til en ny start. Også her i nord. Et godt sted å begynne er å ta avstand fra den forhatte tvangssammeslåingen av Troms og Finnmark. Jeg tillater meg også å minne om at Frp er et parti som ofte tar til orde for folkeavstemninger. Det tar seg dårlig ut at Frp ignorerer resultatet av en avstemning om sammenslåing, foretatt av folk som bor der og nå vil ha en ny. Antagelig fordi de ikke likte resultatet.

Nå kan altså Frp være med å bøte på noen av skadene de har ansvar for i regjering. Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark var et resultat av et kart tegnet i Oslo. En ekstremt arrogant og nedlatende prosess fulgte der en total overkjøring fra regjeringen ovenfor Troms og Finnmark ble resultatet. Folkeavstemningen ble ignorert også av Frp som nå vil ha en ny. Frp har gjort seg medansvarlig for en historisk upopulær reform som førte til raseri og avmakt i både Troms og Finnmark. For et parti som kaller seg liberale og er opptatt av frihet og folkestyre ser det svært dårlig ut at man har ignorert folkeviljen i regionreformen.

At de nå vil ha en ny folkeavstemning virker helt formålsløst og er ikke noe SV vil gå inn for.

Dette er veldig enkelt: Finnmarks nei er slått fast igjennom en folkeavstemning som Frp åpenbart ikke aksepterer.

Fylkestingsvalget gav partiene som lovet oppdeling et overveldende flertall. Saken er behandlet av folkevalgte fylkestinget og søknad om oppdeling er sendt. Om noen måneder er det stortingsvalg. Ny regjering vil gi oppdeling og demokratiet vil være godt ivaretatt når det skjer.

Tommy Berg

Sosialistisk Venstreparti