– Du kan kanskje ta Alta ut av Finnmark, men du kan aldri ta Finnmark ut av altaværingen

– Det kan ikke være tvil, Alta er en del av Finnmark, skriver Ronny Wilhelmsen, som selv er bosatt i Alta.

Ronny Wilhelmsen (Ap).  Foto: Privat

Meninger

Du kan kanskje ta Alta ut av Finnmark, men du kan aldri ta Finnmark ut av Altaværingen.

I påvente av et regjeringsskifte og reversering av fylkessammenslåingen har det vært debattert ivrig om hvorvidt Alta bør melde seg ut av Finnmark.

Som presidentkandidat for Bargiidbellodat/AP i årets sametingsvalg ønsker jeg å dele mine tanker rundt dette. Det skal ikke være noe tvil, vi vil at Alta fortsatt er en del av Finnmark etter at sammenslåingen blir reversert.

Jeg har bodd flere steder i det nordligste fylket. Jeg slet ut mine første par med gummistøvler løpende rundt Klubben 3 i Honningsvåg, etterhvert flyttet jeg til Olderfjord i Porsanger, hvor jeg drev et eget firma i en årrekke, før jeg flyttet til Alta.

Jeg er riktignok en innflytter i Alta - men som Finnmarking har jeg følt meg hjemme i Nordlysbyen fra første stund.

Som den største byen i Finnmark har Alta en tiltrekningskraft for både mennesker og bedrifter i fylket. Vi har et ansvar om å bruke de musklene som følger av å være størst til å utvikle og styrke hele fylket. Musikklinja ved Alta videregående skole er et godt eksempel, de har utdannet noen av de største artistene som har kommet fra fylket de siste årene. Med elever fra hele fylket blir den videregående skolen både utstillingsvindu og springbrett for vår historie.

Finnmarkinger er finnmarkinger lik uansett bosted. Vi er kanskje høyrøstede, frittalende,  løsningsorienterte og glad i å bruke naturen. Vi velger å bo i et område med rasende vinterstormer, varierende infrastruktur og multebærmyrer på størrelse med østlandskommuner.

Finnmark er så mye mer enn bare et fylke.

Finnmark er ikke bare en administrativ grense, men en identitet.

Finnmark er en historie om samhold, en smeltedigel for kulturer gjennom generasjoner. Vår historie gjennom årtusener knytter uløselige bånd mellom folk og landskapet vi lever i. Du kan kanskje ta Alta ut av Finnmark, men du kan aldri ta Finnmark ut av Altaværingen.

Når fylkessammenslåingen er reversert skal vi sammen brette opp ermene og sørge for at Finnmark kommer styrket ut av den feilslåtte høyrepolitikken. Vi må stå sammen om å beholde større deler av verdiskapingen vår, og slik skape et rom for å utvikle oss som region. Jeg har aldri tvilt et sekund på at det bor i oss, men for å lykkes må vi stå sammen.

Ronny Wilhelmsen

Presidentkandidat sametingsvalget

Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet