BUL vil ha boikott av VM i Qatar

– Norsk fotball har et selvstendig ansvar for å gjøre det som er rett. Vi mener det må settes en grense for hva vi kan delta i, og at den grensen må gå lenge før Qatar, skriver BUL i dette innlegget.

Thorbjørn Jungård har på vegne av Bossekop UL sendt ut pressemeldingen om at klubben ønsker boikott av VM i Qatar.  Foto: Arkiv

Meninger

– Bossekop UL kommer til å gå innfor boikott av Qatar VM på det ekstraordinære fotballtinget 20.06, opplyser klubben i en pressemelding.

De skriver videre at begrunnelsen for dette er:

– Gjennom utvalgsarbeidet har det blitt klart at det ikke er gjennomført gode nok endringer verken i Qatar eller i FIFA til at det er moralsk forsvarlig å delta i VM-sluttspillet i 2022 dersom det foregår i Qatar. Det er heller ingenting som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre store nok endringer i tiden frem mot mesterskapet. En norsk boikott er riktig fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere systematiske og grove brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og å renvaske diktaturer.

Her er våre seks viktigste grunner til å gå inn for en boikott:

  • Fotball-VM i Qatar er så langt det verste eksempelet på hvor langt fotballen har beveget seg fra sin opprinnelige idé og de verdiene fotballen skal kjennetegnes av.
  • Qatar skulle aldri vært tildelt VM. Det er hele utvalget som fotballforbundet satte ned i forbindelse med det ekstraordinære tinget enige om. Og det er det mange grunner til. En sentral grunn er att av de 22 som i sin tid tildelte Qatar VM så er 16 enten suspendert, siktet eller havnet i fengsel som følge av korrupsjon i forbindelse med tildelingen.

  • Med arbeidet i utvalget har det blitt enda tydeligere for oss at verken norsk eller internasjonal fotball har tatt noe ansvar for denne situasjonen. Hvordan skal vi klare å utfordre pengemakten i fotballen hvis vi aldri vil trekke opp en grense?

  • Dette er et problem fotballen selv har skapt, og det er fotballen sitt ansvar å rydde opp. Det gjelder både FIFA og Norges Fotballforbund.

  • En boikott er det mest kraftfulle virkemidlet norsk fotball har og vil få stor internasjonal oppmerksomhet. Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.

  • Norsk fotball har et selvstendig ansvar for å gjøre det som er rett. Vi mener det må settes en grense for hva vi kan delta i, og at den grensen må gå lenge før Qatar.