– Skuffende fra legeforeningen

– Legeforeningen i Finnmark må evne å se alle innbyggeres behov, skriver Trine Noodt

Trine Noodt (V) håper legeforeningen i Finnmark vil jobbe for likeverdige sykehustilbud. – Fødetilbudet er i ferd med å smuldre opp i byen med 40 prosent av alle fødende i Finnmark, skriver hun  Foto: Hanne Larsen

Meninger

En ting som virkelig skuffer meg er at legeforeningen i Finnmark ikke viser vilje til å stå på befolkningens side i saken om å få en føde- og akuttavdeling til Alta.

Samtidig er det viktig på kort sikt få bemannet opp operasjonsstuene ved Klinikk Alta, slik at de som trenger kirurgi kan få det her. Skal innbyggerne i Alta få et bedre helsetilbud må legeforeningen i Finnmark evne å se alle innbyggerne sine behov.


 

Det blir færre akuttsykehus i hele Norge i framtiden

– Dersom det skulle etableres fødeavdeling i Alta, vil det åpne for tilsvarende krav fra resten av landet, skriver leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.

 

Leder for Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, skriver i et innlegg at nasjonal sykehusplan ikke inneholder planer om verken fødeavdeling eller akuttkirurgi i Alta. Det er gammelt nytt, og noe vi er smertelig klar over. Røsbø sier videre at vi som kjemper for dette, enten ikke vet hva som er vedtatt eller velger å ikke ta virkeligheten inn over oss. Det er sterke ord. Jeg har kjempet for sykehus i Alta i 15 år. Det er ingen saker jeg har jobbet mer for i hele min politiske fartstid.

En nasjonal sykehusplan er ingen annen virkelighet enn et stykke papir der et øyeblikks tanker og forutsetninger for fremtiden er skrevet ned på. Denne gjelder til nye ord skrives inn i planen. Og planer kan gjøres om på. Alta Venstre tok initiativet til Dok-8 i Stortinget i 2017 som resulterte blant annet i stedlig ledelse, slagalarm og realisering av CT/MR røntgen til Klinikk Alta. Dette er resultater som vi lokalt har fått gjennom ved å ikke godta «vedtatte sannheter».

Å velge en standardmal for hvordan sykehusene i Norge skal se ut blir feil. Til det er befolkningssammensetningen, avstander og vær i Norge så forskjellige, at dette blir en umulig oppgave. Nå må sykehusstrukturen i Finnmark (tre sykehus) endres, slik at vi får de sykehus vi trenger for å gi befolkningen et trygt og godt sykehustilbud.

Virkeligheten er at mennesker ikke når frem til riktig akuttilbud i tide. Virkeligheten er at dersom du får hjerneblødning eller hjerteinfarkt i Finnmark, så ligger du dårligst an i hele landet til å overleve. En trenger ikke være rakettforsker, eller lege, for å skjønne at svært mange av disse er bosatt i Alta-regionen. Virkeligheten er at unge kvinner vegrer seg for å føde i Alta, fordi det ikke er mulighet for full smertelindring eller akuttkirurgi.

Fødetilbudet er i ferd med å smuldre opp i byen med 40 prosent av alle fødende i Finnmark. Virkeligheten er at vi har en aldrende befolkning i Alta. Jeg jobber selv ved en sykehjemsavdeling ved Alta omsorgssenter (AOS). Mange eldre er ikke bare gamle og pleietrengende, de er syke også. Vi som jobber nær de eldre ser selv hvilken belastning lang reisevei er for de eldre. Å bli sendt til nødvendig behandling til lokalsykehuset 140 km unna, langt fra sine nærmeste, er ikke en god løsning.

Det å ikke kunne få besøk av sine kjære er en ekstra belastning i seg selv. Når vi vet at antallet eldre vil dobles innen 10-15 år, så er det tragiske fremtidsutsikter vi går inn i, når noen tviholder på en sykehusstruktur som ikke er tar de eldre på alvor. Virkeligheten er at de fleste av alle de som opplever at utfallet av en akutt hendelse går galt, som følge av lange avstander, har nok med å leve videre med det som skjedde og derfor er ikke disse stemmene de du møter med store bokstaver i avisen.

Jeg overvar nettopp et Webinar i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune. Barthold Vonen, direktør for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, holdt et innlegg med tittelen «Betyr bosted noe for hvilke spesialisthelsetjenester folk mottar?» Et av faktaarkene viste at befolkningen i Finnmark ligger desidert nederst når det kommer til andel pasienter med alvorlig hjerteinfarkt som får blodproppoppløsende behandling innen 90-120 minutter. Kun 14% får hjelp innen akseptabel tid.

Hva hjelper det disse pasientene, som risikerer å miste livet, at Finnmark legeforening ved Røsbø, trekker frem en rekke sykehus andre steder i landet, for å vise at det er «like ille» (eller bra?) andre steder. Jeg har sett nærmere på noen av de stedene og sykehus Røsbø sammenligner Altas befolkning med. La oss ta Lillehammer-/Hamarregionen. Der ligger det 4 sykehus tett som hagl med kun 3-6 mil mellom seg; Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum.

Nettopp derfor er det sikkert smart å tenke et større hovedsykehus midt imellom, ved Mjøsbrua for å samle kompetanse, og gjøre sykehuset mer robust. Lillehammer og Elverum beholder fremdeles sitt sykehus, og med en 4-felts motorvei gjennom området og ingen vinterstengte veier, synes jeg virkelig ikke situasjonen for befolkningen rundt Mjøsa er i nærheten av hva vi opplever her i Vest-Finnmark

Kommunene Røsbø nevner i Gudbrandsdalen, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Våga. Dette er små kommuner med et sted mellom 2.000 og 3.500 innbyggere. De har en 4-felts motorvei til akuttsykehuset på Lillehammer. En vei som heller ikke er stengt vinterstid.Røsbø trekker også frem at folk i Østerdalen, i kommunene Tolga, Alvdal, Tynset, Folldal, Os, har svært lang vei til sykehuset på Elverum (20 mil). Men Røsbø sier ikke at sykehuset på Tynset, med akutte tjenester som kirurgi, anestesi osv ligger rett i nærheten av de samme stedene (Tolga 2 mil, Alvdal 2 mil, Folldal 6 mil og Os 4 mil).

At Tynset ikke har fødeavdeling er ikke det minste rart, når de kun hadde 110 fødsler i 2020. Det som virkelig er rart, er at ikke Alta har fødeavdeling med ca. 300 fødsler i året. Og flere kunne det ha vært hvis en tar med fødende fra Nord-Troms også. Men på Tynset kan likevel ca 50% få føde lokalt, siden de har tilbud på sykehuset som gjør dette mulig.

Mange sykehus i Norge, med egen fødeavdeling, har færre fødsler enn det vi har i Alta. Jeg kan nevne sykehusene i Narvik, Harstad, Stokmarknes og Gravdal. Alle har et sted mellom 200-300 fødsler i året. All dette er områder uten vinterstengt vei til sykehus. Likevel får vi til stadighet høre at det ikke er antall fødende nok til en fødeavdeling her. Det stemmer jo ikke.

Pasientgrunnlaget til de nevnte sykehusene er heller ikke «imponerende mye» sammenlignet med Alta, og det vi stadig vekk får presentert som en sannhet for at en ikke kan ha sykehus i Alta. Pasientgrunnlaget på de nevnte sykehusene ligger et sted mellom 27-35.000 mennesker. Akkurat det samme som et pasientgrunnlag fordelt mellom to sykehus i Alta og Hammerfest ville være. Hvorfor sier ikke Finnmark legeforening noe om det?

Når det gjelder Narvik sykehus, så var planen at det ikke skulle bygges nytt sykehus der, men flyttes til Harstad. Men Stortinget ville det annerledes og ombestemte seg. De endret planen og bestemte at Narvik fikk beholde akuttsykehuset, med akutt- og fødeavdeling, selv om det bare er 10 mil mellom Narvik og Harstad. Det er ingen vinterstengte veier mellom Narvik og Harstad. Det er langt færre fødsler i Narvik enn Alta, og pasientgrunnlaget er under det et sykehus i Alta vil ha.

Det samme skjedde på Helgeland. Planen var å legge ned Mosjøen og Sandnessjøen sykehus, og beholde og bygge nytt sykehusbygg til sykehuset på Mo i Rana. Men Stortinget ombestemte seg. Og beholdt sykehus på Sandnessjøen og på Mo i Rana. Antallet fødsler ved disse sykehusene er omtrent på nivå med antall fødsler i Alta.

Virkeligheten oppleves nok ganske så forskjellig fra hvor en befinner seg her i verden. Jeg er sikker på at de som kjenner virkelighetens verden på kroppen når de trenger akutt hjelp, eller skal føde, ikke deler samme virkelighetsoppfatning som alle de som sier at er såre vel – og at vi ikke skjønner hvor godt vi har det. Ingen andre har en vinterstengt vei til sykehuset. Sennalandet var stengt til sammen 36 dager forrige vinter. I tillegg til vanskelige kjøreforhold stort sett hele vinteren. Lange avstander, vinterstengte veier og at Finnmark ligger nederst på statistikken over de som får hjelp når ett hjerteinfarkt inntreffer burde være nok til at også legeforeningen sto på for å sikre befolkningen i Vest-Finnmark et likeverdig sykehustilbud på lik linje med resten av landet.

Vi håper at legeforeningen i Finnmark snart setter befolkningens behov i fokus, og velger å stå sammen med oss som kjemper kampen for et lokalsykehus i Alta med akutt- og fødeavdeling.

Trine Noodt

Alta Venstre

1. kandidat ved

Stortingsvalget i

Troms og Finnmark