– Vi skal fortsette å fortelle om pasienter som blir feilbehandlet

Irene Ojala svarer i dette innlegget på utfordringen fra Bente Haug.

Irene Ojala iog Unn Hariet Vekve i Pasientfokus.  Foto: Privat/montasje

Meninger

Alta Arbeiderparti sin nestleder, Bente Haug, ønsker svar på hva Pasientfokus har som plan hvis vi kommer inn på Stortinget. Hun knytter det til å være redelig. La meg svare på det:


– Hva er Pasientfokus sin plan?

– Hva kan de komme fram med som vil endre nasjonal politikk? Spør Bente Haug i dette innlegget


Pasientfokus sin redelighet ligger i at vi, helt siden vi startet postkortaksjonen i 2017, har bestrebet oss på å være lojale, samt opptre lojalt, med pasienter og deres familier. Gjennom fire år har vi formidlet til politikere, også til lokalpolitikere som Bente Haug og andre i Alta Arbeiderparti, Senterpartiet, Sv, Venstre, Høyre – om utfordrigner dagens system med et lokalsykehus i Hammerfest påfører pasientene fra Alta og Kautokeino og våre distrikter.

Det underlige er at politikere fra Alta, også fra Alta Ap, i 2018 stemte nei til at Alta skulle komme inn i Helse Nord sin Regional utviklingsplan for 2035.

Bente Haug, velgere i Alta er opptatt av mange viktige saker. De er opptatt av skole, eldreomsorg, økonomi og trygge arbeidsplasser. Men hvis helsa svikter, omveien til lokalsykehuset er så lang og utfordrende for arbeiderens gamle pensjonerte mor, eller far, da kjenner hele familien det litt i magen. Og når arbeiderens gamle mor eller far visker datter eller sønn i øret at det er bedre å få dø i Alta enn å tvinges den lange veien til Hammerfest sykehus i en ambulanse vinterstid, med omlasting i en garasje på Skaidi, ja da gjør det noe med arbeideren som har små barn, eller ungdom i huset hjemme mens familiens eldre mor eller far trenger en hånd å holde i på vei til Hammerfest og under oppholdet der.

Akkurat da, og i dagene og ukene som kommer, er det faktisk bare en sak som står i hodet til hele familien: Hvordan går det med mor, bestemor eller oldemor- og hvem kan kjøre 140 (280) kilometer på besøk? Hvem skal reise til Hammerfest i dag for å besøke mor?

Mange familier i Alta og Kautokeino stiller seg spørsmål om hvem det er i dag som skal kjøre til Hammerfest for å besøke far eller mor. Skal datter eller bror kjøre? Er det noen andre som har mulighet til å følge med? Når datter eller sønn har besøkt mor – noen ganger i en tidsperiode på to – tre uker og har kjørt 4800 kilometer fram og tilbake mellom Alta og Hammerfest - dør mor eller far alene på sykehuset i Hammerfest. For da det virkelig gikk mot slutten rakk ingen i familien fram til Hammerfest – for Sennalandet var stengt.

Slike opplevelser gjør noe med folk. Selv om det er fint å ha jobb, skole, og god økonomi har folk opplevd noe som vil prege dem i årene som kommer. Og når datter skal få sitt første barn og reiser over Sennalandet alene med sin kjære, i en kolonne, uten jordmorfølge, og vannet går på Skaidi – da forplanter usikkerheten seg.

Vi i Pasientfokus skal også følge tråden avdøde sykehusforkjemper Knut Thomassen tok om pasientreiser i mars 2019. Da skrev Thomassen i Altaposten: ”Politikere må våkne, dette er ren trakassering av pasienter fra Alta”

Vi skal fortsette å fortelle om pasienter som blir feilbehandlet med resultat at pasienter blir pleietrengende og dør en for tidlig død, uten noen ganger å komme hjem til sin egen bolig – slik det skjedde med Johnny Nicolaysen. Nicolaysen ble feilbehandlet en høstdag i 2017 og døde høsten 2020 – etter lang tid på sykehjem. Saken ble omtalt i NRK 26.januar 2019.

Manglende tilbud for fødende, akutt syke og geriatrisk undersøkelser i Alta fører til problemer for pasienter og deres familier. Velgere i Alta som skal stemme ved høstens valg stiller seg spørsmålet: ”Hvilken plan har Alta Ap for å få fylkes- og moderpartiet i Arbeiderpartiet til å gjøre seg attraktive for velgere i Alta – slik at velgere faktisk stemmer AP og ikke Pasientfokus."

Et annet spørsmål som Ap i Alta bør svare på, er hvordan det var det at en fra Alta Ap stemte mot å få Alta inn i Helse Nord sin Regional utviklingsplan for 2035 – da saken var til behandling i Finnmark fylkesting i 2018.

Irene Ojala

1. kandidat til Stortinget

for Pasientfokus