– Hva er Pasientfokus sin plan?

– Hva kan de komme fram med som vil endre nasjonal politikk? Spør Bente Haug i dette innlegget

Bente Haug spør i dette innlegget hva planen til Pasientfokus er.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Pasientfokus og Irene Ojala har blitt en kraftfull stemme i det politiske landskapet i Alta. Som protestparti og opprørere i forhold til etablerte partier, synliggjør de den frustrasjonen og sinne som deler av velgerne i Alta sitter inne med. Det er bra. I ett demokrati er det viktig at ytringer kommer fram i det offentlige rom, men det er også viktig at de får svar, slik at det er en reell debatt.

I en debatt er det helt greit med følelser og fakta, men det må settes en grense ved feil og konspirasjoner. Derfor må vi svare ut Pasientfokus sitt innlegg: Sp+Ap motarbeider Alta og Kautokeino. Overskriften er feil. For det første mangler overskriften en kontekst. Lest frittstående høres det ut som om to store, nasjonale partier har vedtatt at de skal motarbeide to spesifikke kommuner. Det er jo selvfølgelig ikke riktig. Leser en selve teksten kommer det raskt fram at dette handler om den ene store saken Pasientfokus mener de kan løse ved å sende en representant på Stortinget.

Det påstås fra Pasientfokus at å stemme på de partiene som med stor grad av sannsynlighet vil utgjøre de største partiene i den neste regjering, er bortkastet for disse partiene ikke vil etablere sykehus i Alta i løpet av kommende Stortingsperiode. Så befolkningen i Alta får ikke noe fra Sp, ei heller fra Ap blir det sagt fra Ojala. Vel, det er mulig at velgerne i Alta bare bryr seg om en sak, og at de ikke er opptatt av skole, eldreomsorg, økonomi eller trygge arbeidsplasser.

Kanskje de tenker at det eneste som er viktig for meg er sykehus til Alta i løpet av de neste fire årene. Kanskje de ikke bryr seg om klima og miljø, om samferdsel, om sikkerhetspolitikk eller næringspolitikk.

Kanskje de tenker at å legge til rette for vekst og utvikling, sikre entreprenørbransjen i Alta oppdrag ikke er viktig.

Kanskje de tenker at disse sakene betyr ingenting for meg. Som ungdom betyr ikke muligheten til utdanning eller jobb noe som helst. Som voksen betyr ikke gode barnehager eller kulturtilbud noe, som eldre betyr ikke omsorg og tjenestetilbud noe.

Om det er slik at velgerne i Alta kun er opptatt av det samme som Pasientfokus og ikke av alle de andre viktige sakene i et samfunn som Norge, så kommer Pasientfokus til å få mange stemmer i Alta. Og da fortjener disse velgerne et konkret svar på hvordan Pasientfokus og Irene Ojala skal sikre sykehus til Alta i løpet av neste fireårsperiode. For det første: Hvem skal Pasientfokus samarbeide med? Det ligger an til et regjeringsskifte, men de som kan komme til å styre landet består jo av de partiene Ojala ikke vil ta i med en ildtang (SV, Ap, Sp). Det er ingen meningsmålinger som tyder på at valgresultatet blir så jevnt at en ny regjering er avhengig av Pasientfokus. På hvilken måte skal Pasientfokus få innflytelse i sykehuspolitikken?

Om de borgerlige skulle reise seg og sikre en tredje valgseier, så er argumentene de samme. Pasientfokus har tydelig gjort rede for sin mistillit til disse partiene også. Det er ingenting som tyder på at Pasientfokus vil få innflytelse her heller.

Alle de politiske partiene, lokalt, regionalt og nasjonalt er godt kjent med Pasientfokus og deres budskap, og ikke minst metodene for å få budskapet fram. Det er ingen nye forhold i saken som Pasientfokus kan legge fram. Det er kun kritikk av hva de andre politiske partiene ikke har gjort. Så hva er nytt fra Pasientfokus? Hva kan de komme fram med som vil endre nasjonal politikk?

Det er lov å bruke et valg til å protestere. Da har en på demokratisk vis fått gitt uttrykk for sine synspunkter. Men, det bør være åpenhet fra Pasientfokus om hva de vil levere til sine velgere om de kommer på Stortinget. Å skape store forventinger om kursendringer, uten å forklare hvordan det skal gå til, er ikke redelig overfor velgerne. Å si at en stemme til Pasientfokus er ett opprør og en protest, men at en ikke kan forvente politiske resultater, er en ærlig sak. Men den må komme på trykk. Noe annet er rett og slett feigt. Og feighet er vel ikke det Pasientfokus ønsker å stå for?

Bente Haug

Nestleder

Alta Arbeiderparti