– Hvorfor Finnmark får det best alene, skjønner vi ikke

– Taperne i det politiske spillet er de som får et svekket skoletilbud og de som bor i veiløse samfunn, skriver Høyre-topper.

Jo Inge Hesjevik og Kristen Albert Ellingsen i Finnmark Høyre.  Foto: Høyre

Meninger

Situasjonen i Finnmark er preget av at Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet ikke ønsker noen form for endring - alt skal bevares. I en tid med store samfunnsmessige endringer og utfordringer skal alt forbli slik det alltid har vært. Skolene og samferdsel skal organiseres i region øst og vest, selv om det blir mindre ressurser til både skole og samferdsel. Det skal fortsatt være ulik lønn for arbeidstakere i øst og i vest. Taperne i dette politiske spillet er de som får et svekket skoletilbud, de som bor i veiløse samfunn og andre som må ta til takke med et dårligere samferdselstilbud. 

Vi tror ikke det er feil å allerede nå komme med en spådom om at en av de store valgkampsakene i nord vil bli oppløsning av Troms og Finnmark. Hvilke kommuner som skal utgjøre de to fylkene etter oppdelingen ser vi også blir løftet frem og diskutert. Felles for de høytalte skeptikerne er at de ikke ønsker, eller evner, å diskutere hvilke konsekvenser en oppdeling vil få for de videregående skolene, samferdselstilbudet, tannhelsetjenestene og andre oppgaver fylket har ansvaret for. For Høyre vil brukerne av skoler, båter og de som kjører på veiene våre alltid være viktigst. Når Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tviholder på over femti år gamle strukturer for å løse de politiske oppgavene, erkjenner de ikke at det er mye har endret seg.  Vi ser store utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning og ungdommene våre flytter sørover. I næringslivet ser vi mangler på kompetent arbeidskraft, samtidig som den teknologiske utviklingen gir både innbyggerne og arbeidslivet helt nye muligheter.

Når Høyre, sammen med et flertall på Stortinget for 15-20 år siden, så et behov for å endre regioninndelingene var det fordi «(…) mange av dagens fylkeskommuner er for små for disse oppgavene, og vi trenger derfor større regioner». Sitatet er hentet fra stortingsprogrammet som Arbeiderpartiets gikk til valg på i 2005, og oppsummerer godt en av de viktigste utfordringene et flertall av politikere da erkjente at fylkeskommunene hadde.

Hvis fylkesadministrasjon skal være et attraktivt sted å jobbe krever det et godt og trygt fagmiljø der vi tar vare på våre ansatte. For å lykkes må vi både ta vare på den kompetansen vi har, samtidig som arbeidsmiljøet må oppleves som attraktivt og utviklende. Det er dette vi burde diskutert og ha en felles interesse av å finne de beste løsningene på. Lykkes vi ikke vil vi risikere at det gjøres dårlige prioriteringer - anbudsutlysningene og juridiske kontrakter blir utformet på en måte som ikke ivaretar innbyggernes interesser, eller at personalhåndteringen ikke er innenfor de reglene og den standarden vi ønsker. Det er det lokalsamfunnene, befolkningen og arbeidslivet i regionen som må lide for. 

Det er i denne situasjonen at et flertall av partiene på fylket ønsker, eller ser ut til å tro, at Finnmark fylkeskommune alene vil ha de beste forutsetningene for å løse de utfordringene vi står overfor. Hvorfor Finnmark fylkeskommune vil få det best alene, skjønner vi ikke. Vi skjønner ikke hva som vil bli bedre med et mindre og svekket fagmiljø, og en svekket økonomi – vi må heller ha troen på at sammen er vi sterkere.


– Det nye Finnmark må bli noe helt annet enn gamle Finnmark

– Det nye Finnmark må bli noe helt annet enn gamle Finnmark, mener Geir Iversen (Sp)

 

Geir Adelstein Iversen har i et leserinnlegg i Altaposten forsikret oss alle om at Senterpartiet går til valg på et selvstendig fylke. Det er verd å merke seg at han påpeker at alt ikke skal bli som før. Innlegget er derfor lett gjenkjennelig da det inneholder alle de talepunktene vi kjenner fra sentrale politikere i Senterpartiet. Hva som skal endres, eller hva som ikke var helt perfekt i det gamle Finnmark fylkeskommune, sier han lite eller ingenting om.

Enten man mener regionreformen er en god eller dårlig ide, mener vi at fylkestingene i Troms og Finnmark må forholde seg til de vedtak Stortinget har gjort. Vi vil derfor fortsette å arbeide for et lavere fravær og en nødvendig styrking av de videregående skolene til det beste for både elever, ansatte og et fremtidig arbeidsliv. Vi vil fortsette å lete etter gode samferdselsløsninger som ivaretar behovet til alle innbyggerne – uavhengig av hvor de bor. Høyre vil derfor fortsette å arbeide for at Troms og Finnmark sammen skal få en positiv vekst og utvikling – sammen.

Vi har vanskelig for å se at mindre fagmiljø og en svekket økonomi vil bidra positivt til en utvikling vi alle håper og arbeider mot for Norges mest spennende region. Forklar det gjerne den som kan.

Kristen Albert Ellingsen

Jo Inge Hesjevik

Fylkestingsrepresentanter for Høyre