Alta bør ha føde- og akuttmottak

Kurt Wikan forsikrer at Sp mener at Alta bør ha føde- og akuttmottak.

Kurt Wikan, 5. kandidat Senterpartiet  Foto: Privat

Meninger

Altaposten med Jarle Mjøen greier det kunststykket og endre det jeg har skrevet til en negativ sak om føde og akuttmottak i Alta. La det være helt klart jeg har hele tiden sagt at Alta bør ha både føde og akuttmottak i Alta her er spørsmålene og svaret jeg ga til Altapostens journalist.

Altaposten: Stiller du deg bak innholdet der det går fram at Senterpartiet på alle nivå vil jobbe mot fødeavdeling/akuttilbud i Alta, og kun vil støtte en utredning av fødetilbudet?

Altaposten: Hvordan bør Senterpartiet forsikre seg om at velgerne i Alta-regionen kan stole på Senterpartiet når det gjelder spørsmålet om et tredje sykehus (føde- og akuttavdeling)?

Svar fra meg: Senterpartiet har tatt til orde for å utrede muligheten for ei fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Alta. Senterpartiet mener at tjenestene må nær folk. Dette ut fra en erkjennelse av at fødselsomsorg og kvinnehelse er særs viktige områder som fortjener økt fokus i en trygg og god spesialisthelsetjeneste. Som Sp-lederen sa til iFinnmark da han besøkte Hammerfest og Alta i august 2019: «Vi vil ikke gjøre grep som går utover Hammerfest sykehus.»

Så Senterpartiet mener at vi må ikke bare se på folketall, men også geografi. Stort fylket med utfordringer på vinteren gjør at vi trenger ett føde- og akuttilbud i Alta, og det skal ikke gå ut over Hammerfest sykehus. Senterpartiet skal vedta sitt nye program på landsmøtet i juni. Forslaget som ligger på bordet slår fast at vi vil avvikle helseforetaksmodellen og innføre en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av sykehusene våre.

Sp mener at norske sykehus bør samarbeide mer om pasientene. Dvs. mer nettverk, mindre konkurranse. Dagens «konkurransemodell» fører til at lokalsamfunn og grupper settes opp mot hverandre og må kjempe om goder som burde være en selvfølge for hele Norges befolkning. Sykdom er ikke butikk!

Sp ønsker at sykehusene i all hovedsak skal rammefinansieres. Vi vil òg styrke samordninga mellom ulike spesialistfelt slik at den enkelte pasient får ei mer helhetlig oppfølging. Så la det være helt klart at jeg mener at Alta trenger føde- og akuttfunksjoner, samtidig som Hammerfest trenger ett nytt sykehus, sykehuset er viktig for kysten i vest samtidig som man har oljeindustrien både i Hammerfest og i havet, Alta dekker Altaregionen og endel av indre Finnmark som også er en viktig region.

Så at journalisten får det til at jeg ikke vil at det skal etableres føde og akuttmottak blir for meg utrolig.

Kurt Pasvikbamsen Wikan, 5. kandidat Senterpartiet