– Alta blir brukt som middel for å opprettholde fødeavdelingen i Hammerfest på dagens nivå

-- Hva er viktigst for deg, en grense på kartet eller fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta? Spør Irene Ojala

Irene Ojala i Pasientfokus.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Arbeiderpartiet, SV, SP og Rødt går til valg på  opphevelse av  tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.  Flertallet av politikere i Alta vil utrede fordeler og ulemper for befolkningen i kommunen ved om Alta blir i Troms eller følger med resten av Finnmark ut av Troms.

Vi i Pasientfokus har fokus på syke eldre, fødende kvinner og  akutt syke. Vi fokuserer på pasienter med øyesykdom våt AMD, hørselskader, psykisk syke og ungdoms rett til psykiater i Alta og akuttplasser for psykisk syke unge. Vi jobber for at kreftpasienter i Alta, Kautokeino med distrikter skal få tilbud om kjølehette som hindrer håravfall for kreftsyke pasienter som blir behandlet med kjemoterapi.  

Vi har i fire år jobbet fokusert og direkte for tele- teknologiske løsninger som skal gjøre Kautokeino til en pilotkommune slik at alle pasienter blir vurdert og sendt direkte til riktig behandlingssted – og ikke må reise omveien til Hammerfest 280 kilometer en vei – for så å videresendes til UNN i Tromsø. Pasientfokus  jobber for at alle legekontor i Finnmark skal få det samme tilbudet som testkommunen Kautokeino tar i bruk.  

For Pasientfokus er det viktig at syke eldre skal få all utredning i Alta når helseplagene blir mange og utfordrende.  Alta må ha på plass en fullverdig geriatrisk avdeling, noe Finnmark Ap har gått i mot fordi Hammerfest må vernes.  I tillegg jobber vi for at alle gravide kvinner i Alta, Kautokeino og Loppa skal få føde i Alta. 

En fullverdig fødeavdeling er på sin plass.  En svært nøktern oppsummering av pasientgrunnlaget for et sykehus til Alta er rundt 26.000 pasienter.  Men tallet er ikke viktig – det som er viktig er hvor mange som bruker for eksempel fødeavdeling i Alta. En sammenligning med Narvik og Harstad er på sin plass.

• Narvik hadde ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB, 21.661 innbyggere i 2020. Det ble det født 176 barn, mens befolkningen gikk i minus med 36 personer. Pasientgrunnlaget er på 30 000.  Du ser her at med et pasientgrunnlag på 30 000 ble det født 176 barn i Narvik. 

Alta med et innbyggertall på 20.847 kunne ønske  251 nye altaværinger velkommen.  Hadde kvinner fra Kautokeino kunne føde i Alta kan vi plusse på 26 fødende i Alta – totalt 277 fødsler.

• Harstad hadde en befolkning i 2020  på 24.738, antall fødsler 231, men minus 10 innbyggere. Pasientgrunnlaget for Harstad sykehus er satt til 35.000.    

Alta hadde i følge SSB  20.847 innbyggere i 2020.  Allikevel var det 75 flere fødsler enn  Narvik  med et pasientgrunnlag på 30.000.  Alta hadde 20 flere fødende enn Harstad som har et pasientgrunnlag på 35.000.  Det vil si at Alta, som ikke har fødeavdeling, men en fødestue, har flere fødende  enn sykehus byene Narvik og Harstad. 

Alta kommune telles inn i pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus. 

Hammerfest kommune har kun 11.331 innbyggere, det vil si  9.516 færre innbyggere en Alta.  Den skjevheten som tallene viser er ikke forenelig med likeverdighet.  Tallene viser at politikere som søker regjeringsmakt gjør forskjell på folk.  Det er lov å  stille spørsmålet: Hvorfor har Narvik og Harstad hver sine fødeavdelinger, mens Alta med markant flere fødsler kun har en fødestue?

Hvorfor er Hammerfest eneste sykehusby med fødeavdeling  i Vest-Finnmark, når Hammerfest må importere de fleste fødekvinner fra Alta? Det viser, slik jeg ser det, at  kvinner i Alta blir brukt som middel for å opprettholde fødeavdelingen i Hammerfest på dagens nivå. Det er ikke fødekvinnen som er viktigst, mon om  det  ikke ligger andre motiver bak.

Det er et spørsmål du som velger må tenke nøye over før høstens valg: Hva er viktigst for deg – en grense på kartet eller fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta? 

Gjennom fire år i arbeid for dere pasienter, eldre som unge, fødende og døende har vi lært flere viktige ting.  Vi har lært at du som pasient fra Alta og Kautokeino ikke er viktig.  Årsmøte og nominasjonsprosessen i  Finnmark Arbeiderparti høsten 2020 viste at demokratiet i Fap har besluttet at Alta verken  skal ha fødeavdeling, akutt eller  geriatri. 

Det er DET demokratiet som skal bestemme over om Alta sin eventuelle søknad om å bli igjen i Troms blir godtatt av Ap i regjering.  

Ap fra Finnmark på Stortinget vil fortsette å stemme mot at Alta skal få fødeavdeling, akutt og geriatri.  De vil garantert også stemme mot Alta sin søknad om å få bli i Troms.  Her vil Ap sin politiske motstand mot Alta være konsistent, det vil si sammenfallende med at  AP i Finnmark, med støtte fra Ap på Stortinget  har motarbeidet  Alta i alle år. 

Er det noe som går galt i Finnmark, er det garantert at flere av kystens politikere og deres støttespillere skylder på Alta og altaværingen.

Konklusjonen på dagens tekst er:

Mens Arbeiderpartiet, SV, Sp og Rødt går til valg på  opphevelse av  tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, går Pasientfokus til valg med pasienter i FOKUS. Enklere kan det ikke bli. En grense på kartet redder ingen liv. Erfaring har vist at for de partiene som nå søker regjeringsmakt er kysten viktigst.

Irene Ojala

Pasientfokus