– Bare i Alta mangler vi i overkant av 30 sykepleiere

– Kan ikke se bort fra de enorme behovene, skriver formannskapet i Alta

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jil Yngland, NTB

Meninger

Uttalelse fra formannskapet som sendes til UiT, UDIR og finnmarksbenken på Stortinget.

Desentralisert sykepleierutdanning i Alta ble kjempet frem av politikerne i Alta.

Da studiested Alta fikk øremerkede midler fra regjeringen til opprettelse av en desentralisert sykepleierutdanning var det et viktig grep for å møte fremtidens utfordringer. Behovet for sykepleiere er så stort at det må startes opp kull på alle studiestedene, Alta. Kirkens og Hammerfest årlig.

UIT- Norges Arktiske Universitet kan ikke å se bort fra de enorme behovene på sykepleiere i vår region. Finnmark trenger å utdanne et betydelig antall flere sykepleiere i årene fremover for å kunne ivareta befolkningen.

Bare Alta kommune mangler for øyeblikket i overkant 30 sykepleiere for å kunne dekke kommunens behov. På landsbasis vil Norge innen 2035 ha ett nasjonalt behov på 35 000 sykepleiere, den jobben må vi sammen ta på alvor! For Alta kommune er det ikke en utfordring å stille med praksisplasser tilknyttet sykepleierutdanningen.

I tillegg tar vi selvfølgelig ansvar for å bidra i å markedsføre utdanningen slik at kullene blir fylt opp. Det er helt avgjørende for Alta og øvrige kommuner i Finnmark å ha tilstrekkelig med sykepleierkompetanse for å kunne gi innbyggerne et godt og nødvendig tilbud.

Vi ber også om at sykepleierutdanningen på campusene i Finnmark kan starte opp på høstsemesteret sammen med andre utdanningstilbud i Norge og ikke i januar.

Det vil stimulere til at flere velger å ta utdanningen og kommer i jobb raskere.

Alta kommune ber regjeringen sikre den politiske viljen om å ha desentralisert sykepleierutdanninger i Alta, Kirkenes og Hammerfest og at oppstart av utdanning kan skje hvert år på alle studiestedene i Finnmark.

Dette er svært viktig for å imøtekomme de store behovene Finnmark har for sykepleiere.