– UiT satser betydelig i Alta

– Denne modellen kan sikre hele fylket bedre sykepleierutdanning, skriver Anne Husebekk og Sveinung Eikeland.

Viserektor Sveinung Eikeland.   Foto: Bente Foldvik

Meninger

UiT Norges arktiske universitet har ingen planer om å trappe ned sykepleierutdanningen i Alta. Vi følger den offensive planen vi la for fire år siden. Det er en plan som sikrer Alta og øvrige kommuner i Finnmark en betydelig vekst i antall nyutdannede sykepleiere.


– UiT må stå bak sine lovnader

– UiT ble oppretta nettopp for å sørge for at vi har fagkompetanse i Nord-Norge, sier stortingskandidat for Finnmark Høyre, Vetle Langedahl.

 

– Ingen tvil om at de 20 plassene var tiltenkt Alta

Kent Vidar Gudmundsen (H) synes det er uklokt av UiT å ikke lyse ut sykepleierstudiet i Alta. – Jeg vil anbefale dem å tenke nøye gjennom hvilke signaleffekter de sender, sier han.

 

Altas ordfører og flere stortingsrepresentanter har de seneste dager uttrykt bekymring for at UiT ikke tar opp nye sykepleierstudenter i januar 2022 i Alta. I media omtales dette som om at «sykepleierutdanningen er satt på vent».

Det er en oppfatning vi ikke deler. Midlene UiT har mottatt for å styrke tilbudet i Finnmark i forhold til utdanning av sykepleiere, utnyttes i fullt monn. I 2019 tok vi opp 38 studenter i Alta. I 2020 tok vi opp 31 studenter. Fallende søkertall til tross – i 2021 klarte vi å rekruttere ytterligere 22 kandidater.

Rektor Anne Husebekk.  Foto: Martin Hovden

 

Også andre deler av Finnmark har et stort behov for sykepleiere. Derfor følger vi styrets vedtatte plan om at det i 2022 skal startes opp med et kull sykepleierstudenter i Kirkenes. Fra 2023 tas det igjen opp et nytt kull i Alta og planen er å ta opp et nytt kull i Alta i to år, deretter et kull i Kirkenes det tredje året i en forutsigbar syklus.

Denne modellen kan sikre hele fylket bedre sykepleierutdanning. Vi kan ikke se at en slik modell ikke er i tråd med de bestillinger UiT årlig mottar i tildelingsbrevet fra departementet.

Vi har forståelse for at det kan være ulike ønsker om hva og hvor UiT skal satse, enten man sitter i Alta, Hammerfest eller Kirkenes. Vår oppgave er å sikre et godt tilbud i hele fylket og nok sykepleiere i alle kommuner.


Klinikksjef i Alta: – Vi må markedsføre sykepleierutdanninga bedre

Klinikksjef Lena Nielsen mener de store arbeidsgiverne i kommunen må ta ansvar sammen med UiT for at flest mulig skal få vite mest mulig om den lokale sykepleierutdanninga.Pause for sykepleierutdanninga i Alta

Det blir ikke oppstart av sykepleierutdanning i Alta neste år.

 

Det krever en viss balanse mellom øst og vest – men det skal aldri være tvil om at vi leverer på den spesifikke bestillingen i forhold til Alta: Om alle gjennomfører og består vil vi de tre neste årene uteksaminere minst 60 nye sykepleiere fra vår campus i Alta. Om lag halvparten av disse kommer fra vertskommunen. 

Vi ser fram til å levere på denne delen av vårt samfunnsoppdrag og er glad for invitasjonen fra klinikksjefen i Finnmarkssjukehuset om økt samarbeid om rekruttering og praksisplasser.

Anne Husebekk, rektor

Sveinung Eikeland, viserektor

UiT Norges arktiske universitet