– Norge trenger et bedre system for pengespill

– Lotteritilsynet har mistet kontrollen, skriver Carl Fredrik Stenstrøm.

Carl Fredrik Stenstrøm er generalsekretær Norsk Bransjeforening for Onlinespill.  Foto: Presse

Meninger

I Norge har vi lang tradisjon for at byråkratiet holder seg unna politikken. Det er det mange gode grunner til. Det er derfor underlig at Lotteritilsynet velger å tolke mandatet sitt vel bredt, bryter lange tradisjoner, når de nå går inn i en politisk debatt om spillpolitikk.En falsk lovnad fra den ulovlige gamblingsbransjen

– Løftet om milliarder til gode formål er ikke reelt, skriver avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.


Lotteritilsynet har som et av sine hovedformål at de skal sikre ansvarlige pengespill i Norge. Dette er et godt formål som vi i Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO) ønsker å bidra til, noe vi har uttrykt flere ganger. Norge trenger et bedre system for pengespill, et system som faktisk fanger opp alle spillere. Slik at vi kan gi alle de som sliter med de negative konsekvensene av spill den hjelpen de trenger. En hjelp de burde hatt krav på.

Økningen i antall problemspillere i Norge er selve beviset på at dagens politikk virker mot sin hensikt. Det er mulig dagens politikk ser veldig bra ut i teorien, men virkeligheten er en helt annen. Hadde politikken fungert etter hensikten, og faktisk bidratt til å forebygge spillavhengighet, hadde vi ikke sett slike tall vi gjør i dag. I tillegg viser Lotteritilsynets egne beregninger at 250 000 nordmenn spiller hos utenlandske aktører. Utenfor myndighetenes kontroll og uten at norske myndigheter får skatteinntekter fra selskapene.


– Med 90 mill ekstra kan Troms og Finnmark bygge to nye idrettshaller hvert år

Troms og Finnmark trenger en ny spillregulering, skriver Carl Fredrik Stenstrøm.– Få ønsker ny kunstgressbane hvis pengene kommer fra de som sliter med avhengighet

– Ikke troverdig engasjement for frivillige, mener Blå kors og Actis.


Da svenskene innførte en lisensordning for å regulere pengespill, innførte myndighetene samtidig ordningen “Spelpaus.no”. En ordning som sørger for at problemspillere kan få hjelp, ved å stenge seg selv helt eller delvis ute av spill. Ordningen finnes på tvers av alle aktører. Spelpaus roses av den svenske regjeringen som et effektivt virkemiddel. Hittil har over 65 000 svensker helt eller delvis stengt seg ute fra spill. Dette er virkemidler etterlyser vi fra norske myndigheter, men kun vil være mulig å innføre i en lisensmodell.

Carl Fredrik Stenstrøm

Generalsekretær

Norsk Bransjeforening

for Onlinespill - NBO