– Folk som bor på kysten ranes for hver en lille sjømeter med rute

Nann-Jovold-Evenmo tar for seg båtrutene i dette innlegget.

Nann Jovold-Evenmo.  Foto: Privat

Meninger

Jeg leser det er stor kampvilje i både mediene og sosiale medier om både gratis ferger, for ikke snakke om hvem som har skylda for at båtene ikke går.

Enn om dere hadde brukt denne skjitslenginga mellom partiene i fylket konstruktivt og heller sørger for at båtene går!

Jeg er møkkalei å høre om «feriefolk som skal ha båter til hyttene sine», for de som har hytter ellers i fylket har da vei til sine. Ferdig brøyta og de fleste med både asfalt og utbedringer.

Men folk som bor på kysten ranes for hver en lille sjømeter med rute.

Andsnes i Loppa kommune er nok en gang den store taperen i Vest. De mister nok en gang båten vi måtte krangle oss til.

«Folk bruker den ikke» får vi høre, men så oppdager vi at båten gikk mye den veien i 2020, men det ble aldri ført statistikk!!

Det er eneste båten som tar tung gods, biler, bil med henger og tunge kjøretøy. Folk der ute, både fastboende i begge bygdene og feriefolk, er avhengig av akkurat DEN båten for å kunne ha biler på EUkontroller, for å komme til gravene på kirkestedet.

I tillegg er reindrifta, Reinbeitedistrikt 32, avhengig av den. Tung gods, kjøretøy, reise mellom Seglvik og Frakkfjord for å se til reinen på beite i begge bygdene. For ikke snakke om at de også ønsker at folk skal BO i husene.

Nå må dere politikere slutte å slåss dere i mellom, og sørge for at folk får båtene, så man kan bli boende i distriktet.

Og se på høringssvarene dere har fått, fra plassene.

HUSK; det BLIR valg!! Og det kommer fort!

Nann Jovold-Evenmo