Videreutdanning for lærere i Alta: – Vi kan ikke vente et helt år til neste mulighet kommer

– Skoleeier bør gå utenom den nasjonale ordningen og finne gode, lokale løsninger, skriver Utdanningsforbundet i Alta i dette debattinnlegget.

Videreutdanningen til Ingeborg Seppola Tubez og Kariann Evjen gikk i vasken da kommunen glemte å godkjenne søknadene. Utdanningsforbundet mener kommunen må gjøre det de kan for å bøte på skaden.  Foto: Dennis Bjerring

Meninger

Ifølge kommunalleder Raknes vil ingen av lærerne i Alta få tilbud om videreutdanning for skoleåret 2021-22, dette til tross for at 50 lærere har søkt om dette.

Kommunen har hatt en svikt i rutinene og dermed glemt å melde på lærerne i den nasjonale videreutdanningsordningen. Utdanningsforbundet Alta mener at kommunen må ta det ansvaret som er pålagt skoleeier for å sikre nødvendig kompetanse i Altaskolen. Kompetanse innenfor fag som samisk, 2.språkspedagogikk og engelsk er blant fagene vi trenger å styrke.


35 lærere mister etterutdanningen

Alta kommune legger seg flate etter forglemmelse.


Dette medfører at skoleeier bør gå utenom den nasjonale ordningen og finne gode, lokale løsninger. Vi kan ikke vente et helt år til neste mulighet kommer. Som et forsøk på å begrense skaden åpner kommunen opp for at vi kan sende dobbelt så mange lærere på videreutdanning om et år, men dette er selvsagt ikke mulig. Vi trenger kvalifiserte lærere til å gjennomføre undervisningen i klasserommene, og det går derfor en grense på hvor mange som kan delta på videreutdanning samtidig. Gjennom den nasjonale ordningen, som vi nå ser ut til å gå glipp av, må kommunen likevel dekke deler av utdanningene. Denne egenandelen bør brukes kommende skoleår, for i alle fall å kunne sende noen av lærerne på videreutdanning. Kommunen har i tillegg spart penger på videreutdanning inneværende år på grunn av korona. Også dette er midler som nå bør brukes kommende år.


Glippen rammer både lærerne, elever og skole

– Vi kjenner ofte på en manglende kompetanse, sier lærer Ingeborg Seppola Tubez.


Utdanningsforbundet mener politikerne må komme på banen og posisjonspartiene må følge opp sine valgløfter og politiske mål. Arbeiderpartiet lover i sitt valgprogram at de vil jobbe for å styrke samisk språkopplæring og Sv har som mål å styrke den samiskspråklige skolen i Alta. I tillegg har posisjonen vedtatt at de minoritetsspråklige elevene skal plasseres ut på alle skolene og ikke lengre få opplæring i en innføringsklasse. For å kunne ta imot disse ekstra sårbare barna på en god måte, samt tilrettelegge opplæringa slik at de kan få et utbytte av skolehverdagen, trenger vi økt kompetanse i 2.språkspedagogikk. Når det gjelder de faglige målsetningene som politikerne har satt for elevene i Alta vet vi at vi trenger å styrke vår kompetanse innenfor fag som engelsk, matematikk og norsk.

Lærerne har tatt sitt ansvar alvorlig og søkt videreutdanning, nå er det opp til politikerne å følge dette opp dersom de skal holde sine valgløfter og mål for Altaskolen.

Utdanningsforbundet Alta