– Krisepakken for idretten treffer dårlig

Troms og Finnmark idrettskrets er ikke imponert over regjeringens kompensasjonsordninger.

Idrettslagene får ikke nok i kompensasjon for tapte inntekter, mener idrettskretsen. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Meninger

Korona-pandemien har gitt det norske samfunnet ekstreme utfordringer det siste året. Idretten har blitt spesielt hardt rammet i og med at aktiviteten på svært mange områder er totalt nedstengt. Nå begynner det å virkelig røyne på. Spesielt gir den nye krisepakken et tilbakeslag som idretten slett ikke trengte nå.

Lokalidretten er limet i våre lokalsamfunn. Idrettslagene skaper aktivitet, arranger cuper, 17. mai-arrangement og aktiviteter. Dette genererer inntekter som igjen gjør at man kan aktivisere barn og ungdom innenfor et akseptabelt kostnadsnivå for hver enkelt.

Troms og Finnmark idrettskrets er veldig bekymret over innretningen av den siste krisepakken, gjeldene for 2021.

Oppsummert ser vi følgende problemer med ordningen:

– Idrettens avlyste arrangementer får ingen kompensasjon i krisepakken, og basert på at de fleste arrangement har blitt avlyst som følge av pålegg fra myndighetene er dette problematisk. Mange av våre idrettslag henter en stor andel av inntekten sin fra idrettsarrangement som er avlyst også i 2021.

– Idrettslag som eier og drifter egne anlegg og som er avhengige av leieinntekter, får ingen kompensasjon.

– I 2020 søkte idretten på over 43 millioner kroner i kompensasjon for avlyste/komprimerte arrangementer og tapte driftsutgifter på anlegg. Gjennomsnittlig søkte idretten på kr 118 500 per idrettslag. Årets krisepakke gir idretten svært lite.

– Endringen av krisepakken rammer særlig de idrettslagene med flest medlemmer, størst drift (anlegg eller ansatte) og/eller største arrangementer. Av 223 søkere i Troms og Finnmark-idretten fra 2020, er de «største» aktørene 38 idrettslag. Disse 38 søkte til sammen på 20,5 millioner, nesten halvparten av totalsummen. Ser vi i tillegg på at tildelingsprosenten var 93%, viser det at dette var søknader basert reelle tap.

– De fleste idrettslagene vil klare seg fint, til tross for en krisepakke som treffer dårligere. Men de idrettslagene som server mange medlemmer og drifter store arrangementer/mye aktivitet blir særlig hardt rammet.

Vi har registrert gjennom media at Kulturministeren vurderer endringer i den skisserte ordningen. Det mener vi er en klok vurdering. Korona-situasjonen med tilhørende begrensninger har gitt idretten helt andre arbeidsforhold dette året enn noen kunne tenke seg. I stedet for gjenåpning og stimulanse til dette, har det handlet om stadige innstramninger og avlysninger.

Troms og Finnmark idrettskrets, i samarbeid med de andre 10 idrettskretser, vil be om at innretningen av krisepakke 4 endres slik at vi fortsatt sammen kan ivareta landets barn og unge, og landets idrettslag, på en best mulig måte både under og etter pandemien. Ordninger mer etter mønster av krisepakke 3 treffer bedre i forhold til å hjelpe barn og unge tilbake til idrettsaktivitet.

Vi er også svært bekymret for de likviditetsutfordringene klubbene står foran. Vi ber om at dette også blir tatt høyde for i utformingen av den krisepakken vi nå går inn i. Løsninger med minst mulig byråkrati og med hurtige utbetalinger er det som tjener både idretten og landet nå.

Geir Knutsen, leder

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef

Troms og Finnmark idrettskrets