SV og Pasientfokus

Irene Ojala svarer SV i dette innlegget.

Irene Ojala er 1. kandidat for Pasientfokus på stortingslista.  Foto: Privat

Meninger

Takk til Styret i Alta SV som svarte raskt på mitt innlegg i Altaposten 19. april med tittelen “Det er viktig at partiene i Finnmark er opptatt av egen politikk i stedet for å bakvaske Pasientfokus."


 

Slik jeg forstår det, så er det særlig  en setning som er utfordrende for SV, Sitat: "Siden det ble kjent at Pasientfokus tar velgere i Altas utfordring på alvor og stiller liste til Stortinget har det fremkommet en sterk motmakt fra etablerte politiske partier i Alta og Finnmark mot Pasientfokus.  Det er særlig partiene AP, SV, V, Frp og Sp som jobber målrettet for å gjøre Pasientfokus mindre.”  

Spørsmålet som styret i Alta SV stiller meg er: ”På hvilken måte har SV jobbet målrettet for å gjøre Pasientfokus mindre?”  Vi i Pasientfokus forteller aldri hvem som tar kontakt med oss.  Alle som snakker med Pasientfokus skal være sikker på at vi ivaretar deres rett til å eie sin egen fortelling.  Det gjelder innenfor helse, fødsler, psykiatri  – og når partimedlemmer forteller hva deres parti er opptatt av.  

Når de som kontakter oss selv er klar til å fortelle hva de har opplevde – da kommenterer vi det i ettertid – der det er naturlig.  Vi bruker kun navn der vi har avtalt med pasienter, deres familier eller i dette tilfelle personer som tar kontakt av andre grunner. Svaret på spørsmålet styret i SV stiller vil komme for en dag – fra riktige kilder. Og OM det ikke gjør det – så er det helt greit.  Fordi kildene  – altså i flertall –  ikke ønsker å oppleve å ”måtte stå til rette for det jeg har sagt.” 

For meg handler det om troverdighet – og tillit.  Jeg har tillit til de som har formidlet dette til meg. Jeg ser at  min egen troverdigheten kan bli utfordret når jeg ikke blåser kilden (e). Det gjør at SV, eller andre, kan så tvil om mine interesser – eventuelt  komme med et motargument om at jeg er tendensiøs eller vrir saken til Pasientfokus sin fordel. Folk som kjenner jobben vi i Pasientfokus og undertegnede har gjort i fire år, får svare på om de har tillit til min fremstilling.

Styret i SV sier at de ikke har stått på barrikadene for Pasientfokus, ”men det er det vel ikke vanlig å gjøre mot politiske rivaler. ”  At SV i Alta ser på Pasientfokus som politiske rivaler er naturlig.  Men det er  under en måned siden det ble kjent at Pasientfokus stiller liste til stortingsvalget. 

Kunnskapen vi i Pasientfokus har tilegnet oss har vi tilbudt politikere i Alta, også med SV til stede.  For det er faktisk slik at rivalisering fører til at  pasientene taper.  Det bør ikke være slik at partiene ikke snakker med organisasjoner som pasientfokus fordi de ønsker å se oss som rivaler.  Så forstår jeg at det er unaturlig å ha en åpen samtale med Pasientfokus etter at vi ble en liste til Stortinget.  Men hvis det skulle bli slik at Pasientfokus kommer på Stortinget –  så vil vi være helt åpen imøtekommende for alle i Alta, Kautokeino og distriktene –  uansett om de er politikere eller velgere. 

For vi i Pasientfokus reiser ikke til Stortinget for egen del.  Vi reiser fordi folk har ønsket det – fordi velgere opplever at politiske partier ikke har levert.  Siden valget i  2017 har mange pasienter opplevde prognosetap og uførhet fordi politikere ikke har klart å komme med en løsning til beste for pasienter i Alta og Kautokeino.   SV i Alta har dessverre ikke maktet å snu SV i Finnmark, ei heller SV på Stortinget i spørsmålet om fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta.  I tillegg har en av SV sine toppkandidater i Alta stemt mot pasienter i Alta sine interesser. Blant annet høsten 2018  da Finnmark Fylkesting skulle stemme over en uttalelse med krav om at Helse Nord i Regional utviklingsplan for 2035 skulle målsette helsetjenester i Alta til sykehusnivå. I fire år har Postkortaksjonen,  som ble  Pasientfokus, jobbet utradisjonelt opp mot storting og regjering.  Vi har jobbet tverrfaglig, tverrpolitisk og  målrettet – hele tiden med pasienten i fokus.

Vi har bestrebet oss på å være saklig, kunnskapsrik og etterprøvbar.  Vi har fått kritikk – og vi har gjort vårt beste for å besvare kritikken ordentlig. Men den her gangen var det viktig å belyse utfordringene som vi har opplevd den siste tiden – slik at vi alle kan gå tiden som kommer oss i møte på en god måte.

Pasientfokus stiller til stortingsvalget. Vi er en tverrpolitisk og tverrfaglig liste som er etablert fordi velgere fra ulike partier i Alta har bedt oss om å stille liste. Vi kommer til å fortsette å jobbe for pasienter uansett religion, alder, kjønn, etnisk tilhørighet og politisk ståsted.  For uansett om pasienten er medlem av SV eller andre partier, så har pasienter i Alta og Kautokeino  rett til lik behandling som pasienter og fødende i Hammerfest, Kirkenes, Tromsø, Bodø eller Oslo har.   Det er der vårt fokus ligger. 

Irene Ojala

Pasientfokus