Covid–19 må fortsatt tas på alvor

Kommuneoverlegene Ingunn Heggheim (t.v), Peder Halvorsen og Anne Davidsen.  Foto: Arkiv

Meninger

Altapostens leder 21.4.21 reiser en legitim diskusjon om negative konsekvenser av smitteverntiltak for breddeidretten. Vi følger argumentasjonen et godt stykke på vei, men når det hevdes at covid-19 i vår landsdel er mer en frykt enn en reell trussel, mener vi at Altaposten går for langt.


Breddefotballen betaler en høy pris

Frafallet og aktivitetsnedgangen er en side som vi i folkehelseperspektiv vil slite med virkningene av i flere år, skriver politisk redaktør Jarle Mjøen.


I vår rådgivning til kommune og befolkning kommer vi fortsatt til å legge til grunn at covid-19 er en reell trussel mot folkehelsen. Vi håper at befolkningen i Alta fortsetter å følge smittevernregler og slutte opp om vaksinasjonsprogrammet.

Vi tror det har bidratt vesentlig til at Altasamfunnet har kunnet være så åpent som det tross alt har vært til nå. Ila. våren og sommeren ligger det an til at store deler av befolkningen er vaksinert.

Da regner vi med å ha et solid fundament for gjenåpningen som Altaposten og mange andre etterlyser.

Anne Davidsen

Ingunn Heggheim

Peder A. Halvorsen

Kommuneoverleger i Alta