Alta vgs – en skole for (nesten) alle

– Det virker som skolen gjør svært lite for å igangsette tiltak øyeblikkelig, skriver Fpu i dette debattinnlegget.

Emil-Andre Taftø (t.h) og Erling Slotten Olsen i FpU reagerer på at Alta videregående skole glemte et fag for dramaklassen.  Foto: Privat

Meninger

Troms og Finnmark FpU reagerer sterkt på at Alta videregående skole svikter å tilby alle sine elever de fagene de har krav på og trenger for å få gyldig vitnemål. Altaposten skriver den 12. april at syv elever ved dramalinja på Alta vgs mangler 140 timer for å få gyldig vitnemål. Dette fikk ikke elevene beskjed om før i februar, da en lærer tok det opp med elevene.

Det skal ikke være mulig at en hel skole, fra lærer i faget til skoleledelsen, glemmer av et fag for en hel klasse. Til og med da elevene har stilt spørsmål ved hvorfor de har så mange fritimer i uken, ringer ingen varselklokker hos skolen. Det er også kritikkverdig at beskjeden om denne forglemmelsen, overbringer en lærer til noen få oppmøtte i klassen. Istedenfor at skolens ledelse tar ansvar for å gi beskjeden, blir en elev ansvarliggjort for at vedkommendes klasse skal få den knusende informasjonen om feilen. Det er total ansvarsfraskrivelse fra Alta vgs!

Elevene etterspurte beklagelse fra skolen på denne hendelsen to ganger i løpet av februar, men det er ikke før i midten av mars at skolen greier dette. Tenk at det tar så lang tid å gi en beklagelse til elevene de har sviktet! At elevene til og med må purre, etter en så grov feil, viser at det åpenbart er noe galt med skolesystemet. Man skulle trodd at skoler hadde et system for å fange opp slikt. At det var mulig å se tidlig at elevene ikke hadde nok timer, at de faktisk manglet et fag - men nei. Her har både skolesystemet og ledelsen ved Alta vgs svikta elevene.

Ikke bare står elevene i stor fare for å måtte tilbakebetale stipendet til Lånekassen på grunn av skolens tabbe, men de står også i fare for å ikke fullføre studiet til planlagt tid. Ikke kan de få seg den jobben de så for seg etterpå, eller begynt på andre studier til høsten. For alt i alt, så er det kun elevene som taper på at skolen ikke klarer å følge opp. Heldigvis har skolen greid å finne en alternativ løsning der elevene kan få lørdagsundervisning og ta privatisteksamen i sosiologi på skolens regning. Men elevene har fortsatt gått glipp av verdifull opplæring, samt fritid de aldri vil få igjen. Dette vil gå utover både den sosiale kretsen de har eller deltidsjobber de har.

Det virker som skolen gjør svært lite for å igangsette tiltak øyeblikkelig. Ifølge studierektor Klevstad, vil ikke tiltakene igangsettes før nytt skoleår starter. Hva står i veien for å gjøre dette allerede nå? Troms og Finnmark FpU ber Alta videregående skole om å igangsette tiltak øyeblikkelig, for å sørge for at denne feilen ikke skjer flere elever i fremtiden. Elever må kunne stole på skoletilbudet. De må kunne føle seg trygge på at de har nok timer som skal til for å fullføre sin skolegang. Elever har krav på den nødvendige undervisningen for å få gyldig vitnemål. FpU mener Alta vgs skal være en skole for alle, og vi tar elevene på alvor!

Emil-Andre Taftø, Fylkesformann i Troms og Finnmark Fpu

Erling Slotten Olsen, 1.Nestformann i Alta FpU