Videregående skole og sentralisering

Amy Brox Webber svarer på Vegar Heitmanns innlegg «Billig retorikk av SV»

Stortingskandidat Amy Brox Webber i SV.  Foto: Privat

Meninger

Når Heitmann anklager SV for bruk av billig retorikk, er det en fordel om han lar være å ty til det selv i samme avsnitt. Hadde han lest innlegget mitt, ville han sett at jeg ikke på noe sted kritiserte ham for å ønske åpenhet. Han ville også sett at jeg ikke fremstilte Senterpartiet som et sentraliseringsparti, men tvert imot stilte meg undrende til at argumentasjon for sentralisering kunne komme fra akkurat dem.


– Billig retorikk av SV

Hvordan skal vi ta kloke avgjørelser uten innsikt, spør Vegar Einvik-Heitmnn.

 

– Sentraliseringspolitikk fra Senterpartiet?

– Hvis Sp har begynt å regne skolekroner med Høyre-kalkulator, er det grunn til å rope varsko, skriver Amy Brox Webber.

 

Så vil Heitmann kanskje si at han ikke argumenterte for sentralisering, og der er vi nok ikke helt enige. For hvis man legger til grunn at en rettferdig fordeling av skolepenger gjenspeiler seg i hvor mye hver enkelt elev koster skoleeier, så legger man til grunn et premiss som først og fremst egner seg i argumentasjon for sentralisering.

Heitmann spør om jeg ikke tror at finansiering av elevene går ut over elevene; jo, selvsagt mener jeg det. Men jeg mener at en rettferdig finansiering av elevene tar høyde for at vi skal gi et videregående skoletilbud, også i områder hvor vi vet at befolkningsgrunnlaget ikke rekker til å fylle enhver klasse til randen.

Dessuten er jeg ikke enig i at man kan lese den reelle finansieringen av hva elevene får ut fra tabellene over hvor mye hver enkelt elev koster. Her er det for mange variabler som spiller inn. Det har noe å si hva som er taket på antall elever per klasse på ulike program, hvilket utstyr hver enkelt linje trenger for å kunne tilby faglig og yrkesretta opplæring og om man i det hele tatt klarer å fylle klassene.

Jeg ser at Heitmann hevder seg feilsitert i Altaposten, og for ordens skyld sjekka jeg artikkelen før jeg skulle skrive dette svaret, i tilfellet han hadde fått retta opp dette og egentlig hadde noen perspektiver som jeg ikke fikk med meg i første runde. Artikkelen var ikke oppdatert, men jeg ser i svarinnlegget at han ikke mente å sette «små skoler» opp mot «store skoler». Så da er han kanskje ikke helt uenig i resonnementet mitt, likevel?

Når Heitmann skriver at jeg sår tvil om at Senterpartiet har jobbet hardt for distriktskolene «i håp om stortingsplass», overser han hele grunnlaget for at jeg stilte spørsmål ved måten hans å argumentere for rettferdig fordeling av skolepenger på i Altaposten.

SV går til valg for en ny regjering sammen med bl.a. Senterpartiet. Da skulle det bare vel bare mangle å få klarhet i en sak som så til de grader gjelder de fremtidige tilbudene i fylket vårt?

Amy Brox Webber

Stortingskandidat for Finnmark SV