– Utbyggingen av Altaelva, hvem eier historien?

– Historien om utbyggingen kan ses fra minst tre sider, som alle er like «sanne», skriver Toril Bakken Kåven.

Toril Bakken Kåven, frontfigur i Nordkalottfolket.  Foto: Arkiv

Meninger

De siste dagene er det kommet opp ulike meninger om Altautbyggingen og kampen om Altaelva. Bakteppet er at det planlegges en film, med utgangspunkt i den samiske kampen, noe som andre igjen har reagert på.


– Jeg ble ganske overrasket da jeg leste hva filmen skal dreie seg om

Svein Suhr om den kommende filmen om Altakampen.

 

– Kjære Svein Suhr!

– Jeg håper du og alle andre vil se filmen med et åpent sinn, skriver Ola Giæver.

 

Selv var jeg liten på den tiden, og fikk med meg dramaet med et barns øyne. Jeg er vokst opp i Tverrelvdalen, med en av politiets poster like utenfor døren. Det var en annerledes tid, som vi barn opplevde som spennende og skummel og gøy på samme tid. Som barn skal.

Minst tre historier

Historien om altautbyggingen kan ses fra minst tre sider, som alle er like «sanne». Det var en kamp for eller mot utbygging, som var lokal i Alta. Familier og naboer var splittet, og det var til dels harde fronter som har tatt mange år å lege. Slik var det overalt i bygda, og i etterpåklokskapens lys er det nærmest tragikomisk å se hvor hardt mange den gang reagerte. Men den gang var det ramme alvor. Altafolk tok parti, noen var med på demonstrasjoner, andre huset og hjalp myndighetene. Og det var vanskelig å være nøytral, du ble alltid tatt til inntekt for en av sidene. For Altafolk vil dette være vår historie.

Gjennom min jobb som rådgiver med miljøsertifisering i Norge og Europa, har jeg ofte møtt på 70- og 80-tallets miljøvernere, som siden har havnet i gode, miljørelaterte jobber. Når de har hørt at jeg kommer fra Alta, og liketil Tverrelvdalen, har mange fått stjerner i øynene og spurte meg om hvordan alt er i dag. Jeg fått høre spennende detaljer om en om en miljøtankegang vi forstod lite av her i nord, med både idealisme og et vågemot få av oss har utøvd.

For oss lokalbefolkning ble de på folkemunne, og spesielt blant de som var for utbyggingen, kalt for yrkesdemonstranter. Etter å ha truffet mange nok av dem, har jeg innsett at Altautbyggingen er kjent både nasjonalt og internasjonalt som en av de viktigste miljøkampene i moderne tid. Disse miljøvernerne føler at Altautbyggingen er deres historie.

Og ikke minst har Altautbyggingen en samisk historie. Slett ikke alle i lokalbefolkningen kjenner forhistorien: Hele Maze skulle demmes ned, vannet ville stått til ca 3 meter over kirkespiret på Maze Kirke. Dra til Maze, og se deg rundt i dag. Bare tanken på at alt, absolutt alt ville forsvinne er nærmest utenkelig – på lik linje med hva vi hører om store daler i Kina som demmes ned i dag. Det har utløst en sorg og avmakt som er nærmest ubeskrivelig. Altakampen ble en forlengelse av dette, det var en samisk oppvåkning og samer samlet seg. Noen kom til Alta, andre samer var altaværinger fra fjord og innland god som noen, og andre kjempet fra andre steder, der de bodde.

På den måten endte vi opp med en Altakamp med sterke personligheter, med sterk kampånd, både fra lokal og regional side, med sterke samiske krefter både i Alta og utenfor, og med miljøvernere fra hele landet. Alle fikk svært et sterkt eierskap til historien om Altautbyggingen – og alle tre parter brukte hverandres kamp for å vinne frem.

En kunstners frihet

Uansett vinkling på filmen – vi har alle våre historier rundt hva som skjedde. Det er mange ulike sannheter, som antakelig alle går hånd i hånd. Det er forståelig at noen reagerer når hendelsene skal filmes. Men, det er opp til en filmskaper selv å velge vinkling. Det er kunst, på lik linje med bøker som skrives fra ulike innfallsvinkler. Personlig skulle jeg ønske disse tre parallelle historiene ble fortalt samtidig, fordi jeg tror det er dette som ga kampen den enorme gjennomslagskraften den hadde, og ville gitt en styrke til historien. Men vi bør ha respekt for at en filmskaper skal kunne velge hvilken del av historien som fortelles.

Toril Bakken Kåven