– Sportsfiskerne må også yte

– Årets fangstregler i Alta bør innstrammes kraftig, mener Pål Klouman.

Pål Klouman er styreledet i Norsk Villaksbevaring.   Foto: Arne Hauge

Meninger

Noen har arbeidet med å redde og bygge opp villaksbestander helt siden vi kjempet gjennom drivgarnsforbud. Kampen mot krokgarn i Finnmark ble lang og seig.

Den ble ikke vunnet før Ola Elvestuen fremmet forslaget og Sveinung Rotevatn gjennomførte det, med virkning fra årets sesong. Begge ministre fra Venstre som fortjener ros. Forbudet fører til økt oppgang av gytelaks, blant annet i Alta. I tillegg hjelper ALIs oppleie i fjorden.

Det er på høy tid. Trenden i Alta har vært markant nedadgående. En sammenligning av de siste to storlakssykluser i Alta (2005-2012 og 2013-2020) viser at totalfangstene av laks var 31,65% høyere i forrige periode enn i de siste åtte år (kilde SSB).

Det er en farlig og skremmende utvikling i en periode der vi skulle sett positiv virkning av mer utsatt fisk. Hvis økt oppgang fører til mer slakt i elvene, har vi stelt oss dårlig og ber nærmest myndighetene om sterke restriksjoner og innkortet sesong i elvefisket. Ingen ønsker det.

Årets fangstregler i Alta bør innstrammes kraftig. Vi tror de fleste sportsfiskere er enige. Vi kan muligens gi verdens fremste storlaksstamme et nødvendig løft.

Pål Klouman, styreleder

Norsk Villaksbevaring