– Kan man stole på politikere?

– Finnmarks lille stortingskvote gir ikke rom for «markeringspolitikere» og politikere med stø kurs mot fortiden, skriver Bjørn S. Odden.

Bjørn Odden, tidligere toppkandidat for Alta Frp.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Befolkningsgrunnlaget er en vesentlig faktor for å sikre en rettferdig fordeling av helsetilbudene i landet vårt. Sammen med tilgjengelighet er dette grunnlaget tungtveiende under planlegging av helsetilbud. Avstand og vei standard er stabile faktorer for tilgjengeligheten, men avstanden er ingen stabil faktor dersom man ser den i sammenheng med vær, vind, føre forhold, rasfare og stengningsfare. En stengt vei er ingen vei og da blir avstanden uendelig.

Når befolkningsgrunnlaget stenger døren for helårs tilgang til akutt og fødetilbud for 30.000 mennesker blir den en faktor som hindrer rettferdig fordeling av landets helse tilbud og det bryter med intensjonen med denne faktoren! Dette vet og forstår alle politikerne i landet vårt.

Vi stoler fortsatt på Pasientfokus selv om de utallige ganger har vært nede på Stortinget med dette enkle budskapet, uten å få gjennomslag for sitt syn. Mange tilreisende politikere og Alta-politikere har stått fram og sagt at de vil kjempe for befolkningens tilgang på akutt- og fødetilbud. Pasientfokus, og store deler av befolkningens dom, er at disse samfunnsengasjerte menneskene ikke er til å stole på? Hvordan påvirker en slik dom disse menneskene, og hva sier den om befolkningens forståelse av et demokratisk flertalls styrelse?

Er alle politikere som ikke får gjennomslag for sine ønske og kamp saker ikke til å stole på? Er Pasientfokus til å stole på dersom de gjennom sin tilstedeværelse på stortinget mislykkes i å snu stortingsflertallet i sykehussaken? Politikere kan love at de skal arbeide for en sak eller et mål. En politiker fra et parti som sitter alene i en flertallsregjering som er enig om f.eks akutt og fødeavdeling i Alta kan gi løfte om dette til sine velgere. Alle andre må nøye seg med løfter om å arbeide mot et slikt mål.

Vår region står ovenfor mange viktige oppgaver i neste periode. Dette krever allsidige politikere som ser helheten og har ideer og handlekraft og ser og utnytter mulighetene.

Finnmarks lille stortings kvote gir ikke rom for «markeringspolitikere» og politikere med stø kurs mot fortiden!

Bjørn S. Odden