– Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører til å slutte med denne skittkastingen i media

Sør-Varanger reagerer på påstander som ikke kan stå uimotsagt, skriver de.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Meninger

Uttalelse fra Sør-Varanger SV.

Den siste tids oppførsel i media fra partikamerater, både nåværende og tidligere, har gitt rom for en del påstander, som ikke lengre kan stå uimotsagt. Amy Brox Webber ble lovlig valgt, styret i Sør-Varanger SV stiller seg bak henne som Finnmark SVs førstekandidat, og ønsker ikke å delta i den offentlige skittkastingen som foregår.

Som lokallag, har vi sett på tre påstander som har framkommet, som vi ønsker å gå i møte med:

Amy Brox Webber gikk ikke bak ryggen på sitt lokallag

Amy var blitt spurt gjentatte ganger om interessen for å stå på 1.plass, noe hun i utgangspunktet var avvisende til. Under selve årsmøtet, og mot nominasjonsmøtet, ble hun kontaktet av et større antall lokallag, samt medlemmer i sitt eget lokallag, der hun fikk beskjed at hvis hun stilte som kandidat, ville hun ha deres støtte. Uten disse, ville hun aldri ha stilt. I etterkant av nominasjonsmøtet, har hun blitt anklaget for å ha hatt en skjult agenda, noe hun ikke hadde.

Benkeforslag er ikke uvanlig

Demokratiet i nominasjonsmøtet vedtok å åpne for å benkeforslag, og ved voteringen over førstekandidaten, så vant Amy denne posisjonen etter et demokratisk valg. Dette har skjedd tidligere i Finnmark SV, og det skjer også i andre partier. Det har ikke vært en skjult agenda i å votere for å endre det som er tenkt som en plan. Dette ble diskutert og votert over, og flertallet i nominasjonsmøtet åpnet for dette. Dette framkommer også i opptaket av nominasjonsmøtet.

Selve nominasjonsprosessen og det som har skjedd i nominasjonskomiteen vil vi ikke mene noe offentlig om nå. Saken er for tida til behandling i sentrale organer. Sør-Varanger SV ønsker å avvente denne vurderingen.

SV er et feministisk parti!

Det har blitt stilt spørsmål ved SV som feministisk parti. Dette kan ikke stå uimotsagt.

Helt tilbake til dannelsen av partiet SV har feminismen vært en del av organisasjon. Alt fra fokuset på hersketeknikkene brukt mot kvinner på Stortinget, likestilling, selvbestemmelse over egen kropp, internasjonal solidaritet, ekteskapsloven; listen er lang. Partiet har en grunnleggende feministisk holdning. Det bes om at anklager om at partiet har en «hul» feminisme rettes mer spesifikt og dokumentert, framfor å angripe partiet som helhet.

Medlemsvekst og positivitet

Sør-Varanger SV opplever for tiden en betydelig medlemsvekst. Denne veksten har sin bakgrunn både i arbeidet som er lagt ned lokalt, men også som følge av valg av en førstekandidat som mange kan slutte opp om.

Lokallaget har valgt å fokusere på mulighetene, og gitt konstruktive innspill internt, og ikke drevet med offentlig skittkasting utad, som skader så vel partiet som medlemmene!

Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører til å slutte med denne skittkastingen i media, og heller bidra med konstruktive løsninger. Vi har en flott førstekandidat, som gleder seg til valgkamp. Amy Brox Webber skal sammen med Finnmark SV jobbe for HELE Finnmark, ikke bare deler!

Sør-Varanger SV

Harald G. Sunde

Lene Kriistina Figenschau Äärelä

Tomas N. Harder

Theo Johan Vælidalo

Leder, Sør-Varanger SU