– Kritikken fra Ap og Fagforbundet faller på sin egen urimelighet

– Jeg anbefaler de teller til 10, puster rolig og leser protokollen fra møtet, skriver Ståle Sæther.

Ståle Sæther, Loppa Høyre.  Foto: Pressefoto

Meninger

Tilsvar til styret i Loppa AP

Loppa AP er sterkt uenig med et lovlig fattet vedtak i Loppa kommunestyre den 10.desember. Det tilkjennegis i et leserinnlegg og påfølgende intervju med Arve Berntzen (AP) i Altaposten den 17. februar.


– Vi mener legene skal gjøre det de er best til

Loppa Ap tar for seg omorganisering og medbestemmelse i helse- og omsorgssektoren i Loppa.

 

Loppa Ap støtter Fagforbudet

– Prosessen må involvere de ansatte.

 

Leder i Fagforbundet og AP-medlem, Halvor Pettersen, har uttrykt at han tar sterk avstand fra hvordan kommunestyret i Loppa valgte å behandle en flat struktur innenfor helse- og omsorgsetaten. AP gir sin fulle støtte til fagforbundet og hevder til og med at kommunestyret har brutt Hovedavtalen.

Det er svært overraskende at styret i Loppa Arbeiderpartiet og lederen i Fagforbundet ikke har fått med seg hva kommunestyret har vedtatt. Jeg anbefaler de teller til 10, puster rolig og leser protokollen fra møtet. Kommunestyret har vedtatt at stillingen som helse- og omsorgsleder settes vakant. Det er IKKE vedtatt en strukturendring og omorganisering i helse- og omsorgsetaten.

Kritikken fra AP og Fagforbundet faller på sin egen urimelighet, rett og slett fordi det de hevder er uriktig. Flertallet, bestående av H, SV, SP og to uavhengige representanter, signaliserte til administrasjonssjefen at vi ønsker en omorganisering/strukturendring i helse- og omsorgsetaten. Vi henviste til en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av tidligere kommuneoverlege Ballo.

Rapporten anbefaler en flat struktur i helse og omsorgsetaten. Flertallet sa at vi forventer at administrasjonssjefen involverer tillitsvalgte og ansatte i omorganiseringsprosessen.

AP er imot en omorganisering i helse- og omsorgsetaten.  De argumenterer med at legene skal gjøre det de er best til og at overordnet administrativt arbeid bør overlates til de som har denne fagkunnskapen. Jeg vet ikke om AP er klar over det, men kommuneoverlegen har allerede overordnede administrative oppgaver. Det er beregnet at 50% av stillingen brukes til administrativt arbeid.

Kommuneoverlegen er nærmeste arbeidsgiver til leger og helsesekretærer og har budsjettansvar for avdelingen. I tillegg er kommuneoverlegen nærmeste medisinskfaglige rådgiver til administrasjonssjefen. Kommuneoverlegen er også delegert ansvar som smittevernlege og har dermed ansvar for smittevern- og pandemiplaner.

Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og to uavhengige representanter ønsker å utvikle Loppa kommune. I stedet for å overadministrere helse- og omsorgsetaten vil vi heller bruke pengene på å opprettholde tjenestetilbudet i helse, skole og barnehage.

Ståle Sæther

Gruppeleder Loppa Høyre