– Til hvilken pris?

– Fra å være rundt 20 barn på SFO i 2019, er det i dag kun 7 barn igjen i 2021, skriver FAU ved Høgtun skole.

Høgtun skole i Øksfjord. Antall barn på SFO er redusert kraftig etter prisøkning.  Foto: Torill Josefsen

Meninger

For budsjettet 2019 vedtok kommunestyret gratis barnehage og SFO i Loppa kommune, mot tidligere makspris. I 2020-budsjettet ble det vedtatt en pris for barnehage på 1500 kr per måned og for SFO på 1000 kr per måned.

I budsjettet for 2021 ble det igjen en økning; denne gang en dobling. Denne gangen ble det satt makspris i barnehage, og for en SFO-plass der man følger skolerute ble det satt en prislapp på 2000 kr per måned. For barna som følger barnehageruta i SFO-ordningen koster det 2500 kr per måned.

Hvilken konsekvens? Fra å være rundt 20 barn på SFO i 2019, er det i dag kun 7 barn igjen i 2021 som benytter seg av tilbudet. Før den siste prisøkningen kom, var det 14 barn på SFO. Den doblede prisen halverte barnegruppa, og med barnegruppa dalte også den totale egenbetalingen som kommunen får inn per måned. Dobbel pris, mindre lønnsomt. For gratis tilbud og redusert pris førte ikke til en beviselig ny innflytting til kommunen. Ikke kan man bevise at det hindret familier fra å flytte herfra heller. Derfor gjør vi dette klart: vi ønsker å ta dette opp på vegne av barna som allerede er her, og som vi ønsker å beholde her.

Man kan gjerne spørre seg hvorfor så mange barn brått trekkes ut av SFO. Og svaret som har kommet fra foreldregruppen er utelukkende prisen. Når man kan velge å heller la barnet sitt gå hjem etter skolen i det lille tidsrommet før foreldrene er ferdige på jobb, har over halve foreldregruppa valgt det. Igjen er de barna som MÅ være på SFO. Utenfor går det noen som gjerne vil inn, men som ikke lengre kan.

Var det dette som var hensikten da politikerne valgte å øke prisen?

Slik vi ser det, ville det lønnet seg for kommunen å beholdt 2020-prisen. Ikke bare hadde flere barn kunne benyttet seg av tilbudet og man hadde økt den totale egenbetalingen, men vi tenker at man også må ta i betraktning det fellesskapet som skapes på SFO blant våre yngste skoleelever. Å ha et tilbud sammen med andre barn etter skoletid har mange gunstige følger. På SFO skapes samhold, aktivitet, læring og lek, og de sosiale ulikhetene viskes vekk. Det handler om å ta vare på de barna vi faktisk har her, her og nå.

Slik det har blitt nå tas barn som trives og vil være på SFO ut av tilbudet, og til og med blant barna snakkes det om de sosiale forskjellene som plutselig ble så veldig synlige. De snakker seg imellom om barna som kunne ønske de også fikk gå hjem når “alle andre” gjør det, om barna som ikke lengre får være inne med de andre, og om barna som har fått beskjed om at det koster for mange penger. Det er jo ikke lenge siden barna opplevde at “alle” var på SFO. Nå er de nesten ingen igjen. Sånn sett blir det ekstra synlig for barna nå, som etter to år med lav eller ingen egenbetaling husker tilbake til tida hvor de alle kunne være sammen.

Foreldreutvalget

ved Høgtun skole