– Finnmark Ap har ikke «radert» ut noen fra Alta på lista til partiet

– For egen del tror jeg ikke det blir noen reversering hvis ikke alle kommunene i Finnmark ønsker det, skriver Ingalill Olsen.

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (A).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Jeg ser at det har vært heftige debatter i Altaposten i det siste knyttet til både stortingsnominasjoner og reversering av Troms og Finnmark fylke. Det er ikke rart, begge deler er viktige avgjørelser for oss finnmarkinger.


Dolket i ryggen

– Kampanjen mot Alta-politikerne nådde en ny og skuffende fase i helga, mener redaktør Rolf Edmund Lund.

 

Altapostens redaktør Lund fremstiller det som alle Altaværinger er radert ut av listene til de rød-grønne partiene. Jeg kjenner ikke til nominasjonene i SP og Sv og skal ikke uttale meg om de, men jeg kjenner meg heller ikke igjen på vegne av Finnmark Arbeiderparti.

Nominasjonskomiteen hadde foreslått Altarepresentanter på 3. og 10.plass på Finnmark Arbeiderpartis liste. Alta AP opplyste på nominasjonsmøtet at de trakk sine representanter. Jeg tror å huske at alle lokallagene tok til ordet og ba Alta revurdere sitt standpunkt og at de ønsket partifeller fra Alta på lista.

Det er derfor ikke slik at Finnmark Arbeiderparti har «radert» ut noen fra Alta på lista til partiet.  Alta AP har alltid stilt med dyktige kandidater, både på stortingslista og fylkestingslista. Har kan nevnes Eva Nielsen, Kåre Simensen, Bente Haug, Steinar Karlstrøm og Geir Ove Bakken. Monica Nielsen var foreslått som 3.kandidat og ville ha vært en svært god representant for Finnmark.

Altaværingene er ønsket på lista, men grunnen til at de ikke er der er politisk uenighet med moderpartiet knyttet til helsepolitikken. Jeg håper at altaværingene deltar i alle partiene i fylket, selv der det er uenighet om veivalg videre.

Når det gjelder reversering av Troms og Finnmark fylke, så er Finnmark Arbeiderpartis holdning klar; vi ønsker reversering og at Finnmark fylke skal bestå med sine grenser fra før sammenslåingen.

Jeg mener allikevel at Alta og eventuelle andre kommuner må få diskutere dette i fred og ro, uten ukvemsord fra andre. Alta kommune vil utrede fordeler og ulemper. Det er en klok og fornuftig inngang, så kan avgjørelser fattes med basis i kunnskap og ikke i affekt.


– Alta kan gå til Troms

Valgforsker Jonas Stein fastslår at Alta kan velge Troms i stedet for Finnmark.

 

For egen del tror jeg ikke det blir noen reversering hvis ikke alle kommunene i Finnmark ønsker det. En eventuell reversering styres av inndelingsloven, og min vurdering er at et Finnmark uten Alta (og muligens flere kommuner) ikke vil bli gjenopprettet som eget fylke fordi vi da vil være under en kritisk grense med hensyn til antall innbyggere.

Alta er en drivkraft i Finnmark og det kan ikke intern uenighet endre på! La Alta få ta debatten uten at vi andre tillegger de meninger og mål de ikke har.

Ingalill Olsen (Ap)

Stortingsrepresentant