– En helt nødvendig omkamp

– Alta er en viktig del av Finnmark, og jeg håper at vanlige folk i Alta nå ser at man ikke er politisk isolert, skriver Jonas Ali Ghanizadeh.

Jonas Ali Ghanizadeh.  Foto: Privat

Meninger

Snakker jeg om regionreformen? Nei, det gjør jeg ikke denne gangen. Men her finner vi flere paralleller. Det må gjennomføres et nytt nominasjonsmøte og prosess i Finnmark SV.

For der vi i regionreformen krever omkamp etter at et stortingsflertall har vedtatt tvang på bakgrunn av en bakromsavtale, ser vi at enkelte i vårt parti dessverre også gjør det samme.

Når partiene nominerer til Stortingsvalget så forvalter vi mye makt. Det er vi som definerer hvem velgerne har å velge til å representere de. Det er noe vi skal ha respekt for. Det ansvaret syns jeg ikke Finnmark SV har forvaltet på en god måte.

Rent konkret handler det om at vi ikke kan endre spillereglene underveis. Det er åpenbart utfordringer med digitale møter, skal de gjennomføres på en god måte må vi ha krystallklare regler som alle forstår. Når det skal gjennomføres valg må vi ha kontroll på stemmeberettigede og gode rutiner for endringer.

I nominasjonsmøtet til Finnmark SV ble ikke dette fulgt. Når fristen for å foreslå kandidater gikk ut hadde man to kandidater å velge imellom. En slik valgkamp må kjempes, og noen må tape. Det er fair. Men når man så med en gang møtet begynner velger å foreslå å endre reglene, for å så foreslå en helt ny kandidat og deretter trekke den kandidaten delegatene har hatt et halvt døgn på å vurdere så skal det ikke mye fantasi til for å se at det foregår et skittent spill.

Vi må også snakke om prosessen frem til møtet, hvor det har vært en særdeles ugrei måte å omtale folk på og hvordan vi har behandlet alle.

Det må også på det rene hvordan sentrale partiaktører har utøvd makt for å påvirke nominasjonsprosessen.

Partiet sentralt burde på et tidlig tidspunkt intervenert i denne prosessen for å håndtere konflikten, og det burde de gjort uten sentrale personer som har en nåværende eller tidligere interesse i denne altfor gamle konflikten i Finnmark SV.

Skal man kreve at folk må ta tapet og gå videre når noen har brukt særdeles ufine metoder? Hvis vi som parti sier ja til det så vil vår kritikk av regionreform og andre saker bli fullstendig hul og meningsløs.

Jeg kunne sikker gått inn på en drøfting av de aktuelle kandidatene som er valgt. Men jeg avstår fra å gjøre dette, men ikke la oss ikke lure. Det er en grunn til at man har måttet stille tre ulike motkandidater, og bruke drittpakker, og endre spillereglene. Hadde man ikke gjort alt dette hadde valget sett annerledes ut. Er det slik vi skal drive politikk og personvalg?

Skal vi stille toppkandidater til valg som har blitt valgt på grunn av at folk bruker ugreie metoder og manipulerer det organet som skal gjennomføre nominasjonen?

Jeg mener bestemt at svaret på det er nei. Derfor må man ha en ny nominasjonsprosess helt ryddet for folk med interesser i disse gamle konfliktene og vurdere kandidatene på nytt. Vi må også ha et nytt nominasjonsmøte uten svertekampanjer i forkant, og uten utidig innblanding. Debatten må skje i åpent lende. Hvis du ikke tåler det så gleder jeg til å lese ditt neste innlegg om viktigheten av åpenhet i forvaltningen eller i annen sak om noen som forvalter makt.

Politikken er viktigst, og jeg registrerer kritikk mot at dette konflikten og kritikken kommer ut helt åpent. Å lukke inne denne kritikken er ikke rimelig ovenfor de velgerne som skal vurdere hvem de stemmer på, og det vil kun gavne de nattens riddere som driver sitt påvirkningsarbeid i messenger, sms og på telefon men som avstår å ta debatt offentlig. Fordi de vet at deres argumenter ikke tåler dagens lys. Dere vet nøyaktig hvem dere er, og jeg lurer på om dere syns det er verdt det?

Jeg registrerer at de lukker seg inne uten å svare. Det er synd, om konsekvensen er at valget går til helvete så må de som velger ufine metoder bære det ansvaret, det var deres valg å benytte disse metodene.

Om Alta-samfunnet og deres representasjon

Avslutningsvis må jeg påpeke hvor utrolig merkelig det er at vi har krefter i vårt parti, men også over hele den rød-grønne blokken har så mye krefter i sving for å rydde Alta-politikere vekk fra valglistene. Når det åpner seg en debatt om Alta sin tilhørighet, om Alta sin representasjon i viktige organer, så velger en nesten samlet rød-grønn blokk å ignorere dette.

Konsekvensen av dette er å sende en velgere på venstresiden rett i armene på Frp, og en god del sikkert rett i sofaen på valgdagen.

Politikken er uansett viktigst vil noen si, om vi skal det argumentet fullt ut så er det uproblematisk med lister bestående av hvite gubber på 50+, så lenge de fører en politikk for mangfold? Selvfølgelig må vi sikre representasjon. Men politikken er ikke viktigst når man gå så aktivt inn for å rydde unna folk. Rå og unødvendig maktbruk fra venstresiden i Finnmark. Taktisk er det fullstendig dumskap.

Alta er en viktig del av Finnmark, og jeg håper at vanlige folk i Alta nå ser at man ikke er politisk isolert. Vi er mange i fylket som står med dere i solidaritet som en del av Finnmark, mens vi må rydde gamle feider av banen så vi kan se fremover og jobbe for å utvikle hele Finnmark.

Hvor skal folk på venstresiden i Alta gå nå? Det har man ingen gode svar på. Hele venstresiden har ikke klart å sikre tilstrekkelig representasjon. SV er siste sjanse nå. Derfor må nominasjonsmøtet gjennomføres på nytt, med en verdig og åpen prosess i forkant og kandidater må få slippe å bli utsatt for svertekampanjer.

Dersom Tommy Berg i det hele tatt vil stille til en ny nominasjon, og man vurderer kandidatene på bakgrunn av deres erfaring og politiske prioriteringer, så bør ikke valget være vanskelig.

Jonas Ali Ghanizadeh