Johnsens uredelighet

– Det er uakseptabelt og uredelig å tillegge meg argumenter jeg aldri har brukt, skriver Vegar Einvik Heitmann.

Vegar Einvik Heitmann fra Alta Sp i kommunestyret.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Kristian Johnsen forsøker i et debattinnlegg å ta for seg noen argumenter for at Alta fortsatt bør være i et nytt Finnmark fylke. Det er generelt flott at debatten skaper engasjement; men når Johnsen forsøker å male et bilde av meg basert på uredelighet er det utenfor det man må kunne forvente av anstendighet i en offentlig debatt.


Alta og Finnmark

– Jeg trodde ærlig talt at politikerne kjente den historiske bakgrunnen, skriver Kristian Johnsen.– Alta bør forlate Finnmark

– Vi opplever å være politisk isolert, skriver Vegar Einvik-Heitmann.


Ettersom Johnsen drar inn mitt navn i innlegget sitt og tillegger meg alle mulige slags synspunkter og argumenter jeg ikke aner hvor han har funnet, noe som er paradoksalt ettersom Johnsen fremstiller seg selv som en redelig kar som kan sin historie, er det viktig å få presisert enkelte ting:

Jeg uttalte til NRK at Alta «ikke er dømt til å være lojal mot noe som kanskje bare er basert på identitet»; et utsagn Johnsen bruker til å skape sine egne stråmenn ved bruk av mitt navn. Jeg har aldri hevdet at «historiske argumenter og følelser ikke kan telle» og har ikke sagt noe som helst om hva som er verken den historiske bakgrunnen for og hva som ligger til grunn for den tidligere regionsinndelingen i Norge.

Det er helt uakseptabelt og uredelig å tillegge meg argumenter jeg aldri har brukt, noe som vel avslører mer om Johnsen enn meg. Johnsen er hjertelig velkommen i debatten, gjerne mange andre også, men da må man basere seg på hva meddebattanter faktisk har uttalt; ikke hva man skulle ønske de hadde sagt.

Vegar Einvik Heitmann