Innspill til arealplanen:

– Svikter de som ønsker å bygge egen bolig i Alta

Trine Noodt (V) foreslår to nye boligfelt i Tverrelvdalen og Rafsbotn i dette innlegget.

Trine Noodt, Venstre   Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Ap, SV, KrF og Sp svikter de som ønsker å bygge egen bolig i Alta.

Forslag til ny arealplan for Alta kommune svikter de som ønsker å bygge egen bolig i Alta. Antall eneboligtomter er alt for få, og er spredt utover mange små felt. Dette får den konsekvensen at de som ønsker å bygge egen bolig ikke får anledning til dette. De som er heldige å få en kommunal tomt får den til en rimelig pris, mens de som må kjøpe tomt fra private utbyggere må betale en urimelig høy pris. Dette er ikke en politikk som vi som politikere bør gå god for.

Alta kommune har lagt opp et boligprogram som begrenser hvor folk skal få lov å bosette seg. Det bør være et prinsipp om at markedet bestemmer hvor boligene skal bygges. La folk få bo i de områdene som er attraktive, og hvor etterspørselen etter boliger er stor. At politikerne for eksempel ikke gir mulighet til å bygge ut flere boliger i Saga-området er helt meningsløst. Dette er et område som er attraktivt å bygge i for mange i Alta. Vi kan ikke fortsette å leve med at 300 personer står i kø når tomter i små boligfelt blir lagt ut til salg. Å fortsette en politikk som begrenser boligbyggingen medfører at folk ikke får anledning til å oppfylle sin boligdrøm. Å fortsette en politikk som begrenser boligbyggingen medfører at tomteprisene er 0,5-1 million kroner høyere enn de behøver å være.

Alta kommune må ta grep om tomtepolitikken i Alta. Det må legges ut flere store boligfelt med 150-200 eneboliger i det enkelte felt. Venstre har pekt ut to potensielle felt for slike store feltutbygginger (Bak hundehotellet i Tverrelvdalen og ved siden av E6 overfor Rafsbotn). En slik utbygging vil medføre at alle som ønsker det i Alta kan få anledning til å bygge egen bolig til en rimelig pris. Det er på tide at Alta kommune får en boligpolitikk som er på lag med fremtiden, og som gir innbyggerne i Alta mulighet til å realisere sin boligdrøm til en fornuftig pris.

Trine Noodt

gruppeleder Alta Venstre