– Krigserklæring mot det politiske miljøet i Alta

– Det bør bli slutt på at vi finner oss i politisk isolasjon og utfrysning, skriver Vegar Einvik Heitmann.

Vegar Heitmann i Sp mener nominasjonen i SV er en krigserklæring mot hele det politiske miljøet i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

For de som har betvilt om Alta blir politisk isolert i Finnmark, bør Finnmark SVs vraking av Tommy Berg være spikeren i kista for videre tvil.

Nominasjonsprosessene har nå endelig ført til en nærmest utradering av Alta-kandidater, der man blant annet har gitt en hammerfesting førsteplassen i KrF og Høyre, samt 2. plassen i Ap. Det er da altså kun i partier med marginal oppslutning utenfor Alta at det eksisterer kandidater fra Alta.

På lørdag kunne da også iFinnmark melde at en meningsmåling fra InFact indikerer flertall mot reversering av Troms og Finnmark som fylke i «Alta-regionen», på samme tid som at det var en knapt flertall i regionen for at Alta bør tilhøre Finnmark der 7.8% «satt på gjerdet».

En av de sterkeste argumenter for at Alta bør vurdere å gå inn i Troms er de svært begrensede mulighetene vi har for å få forsvare våre interesser når vi blir tverrpolitisk blokkert for politisk innflytelse.

Nominasjonsprosessene som er gjennomført i Finnmark mot årets stortingsvalg, som nå kulminerte med at Finnmark SV plutselig gikk for en ukjent motkandidat istedenfor profilerte Tommy Berg, må kunne anses som en krigserklæring mot hele det politiske miljøet i Alta.

Men; vil vi få det bedre i Troms? Det er ingen grunn til å tro at vi vil kunne tre inn i Troms med forventninger om bli tilgodesett alt vi måtte ønske. Det er likevel ingenting som indikerer at vi ikke kan finne velmenende samarbeidspartnere 8 mil vestenfor sentrum. Vi har allerede etablert et godt samarbeid med Kvænangen, og kan kanskje oppleve en helt annen politisk dynamikk ved å se vestover; kan det egentlig bli verre?

Skal Alta og Nord-Norge ha en bærekraftig og lys framtid, er det viktig at vi har reelle muligheter for å oppnå politisk innflytelse på viktige saker som angår oss. For Alta ser det ut til å gå mot et veiskille der vi snart kanskje befinner oss i en helt ny politisk hverdag.

Det bør bli slutt på at vi finner oss i politisk isolasjon og utfrysning. Vi bør alle føle på Alta SVs sterke Anita Håkegård Pedersens frustrerte ord etter vrakingen av Tommy Berg;  «…bare ikke Alta. Say no more!».

Vegar Einvik Heitmann

Kommunestyremedlem

Alta Sp