– På tide å stille krav til utslipp i oppdrettsnæringen

Trine Noodt (V) mener Alta kommune har full mulighet til å vedta en begrensning i utslipp for oppdrettsnæringen.

Trine Noodt, Venstre  Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

Det har vært stor enighet politisk i Alta kommune om at en skulle stille krav til reduserte utslipp for oppdrettsnæringen i Altafjorden. Politikerne valgte derfor å ta inn følgende formulering i første utkast til arealplanen: «Ved etablering av nye lokaliteter, eller vesentlige endringer i eksisterende lokaliteter, skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler i resipienten».

Beklageligvis har posisjonen i Alta kommune (AP, SP, Krf og SV) forlatt dette standpunktet. Ved andre gangs utsending av arealplanen ble dette punktet dessverre tatt ut av arealplanen, etter at fylkesmannen hadde fremmet innsigelse mot denne formuleringen. Det viser seg nå at fylkesmannen sannsynligvis ikke har juridisk grunnlag for å fremme en slik innsigelse.

Alta kommune har full mulighet til å vedta en slik begrensning i utslipp for oppdrettsnæringen. Dette er slått fast i en juridisk vurdering fra advokatfirmaet DSA. Her står det: «i henhold til plan- og bygningsloven §11-9 nr. 6 har Alta kommune hjemmel til å vedta planbestemmelse om nullutslipp fra akvakulturnæringen». Rådmannen har i sitt saksfremlegg, bekreftet at kommunestyret på mandag kan legge inn igjen i formuleringen i planvedtaket, siden bestemmelsen allerede har vært på høring.

Skal vi ta vare på Altalaksen, og andre fiskeslag i Altafjorden, kan vi ikke fortsette å øke utslippene fra oppdrettsnæringen. Kommunestyret må derfor ta inn igjen følgende formulering på mandagens kommunestyremøte:

«Ved etablering av nye lokaliteter, eller vesentlige endringer i eksisterende lokaliteter, skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler i resipienten.»

Vi ønsker en bærekraftig oppdrettsnæring velkommen i Altafjorden. Dette innebærer at oppdrettsnæringen må starte å omstille sin virksomhet til utslippsfrie oppdrettsanlegg.

Trine Noodt

Gruppeleder

Alta Venstre