– Antallet er urovekkende høyt

AP-politikerne uttrykker bekymring for at 39 vurderer å bytte jobb i ambulansetjenesten.

(Illustrasjonsbilde) Geir Ove Bakken, Silje Vollan Nilsen og Isak Mathis Buljo er bekymret over situasjonen i ambulansetjenesten, slik den blir presentert i Altaposten. De ber om dialog mellom Finnmarkssykehuset og fagforeningene.   Foto: Privat

Meninger

Bilambulansetjenesten er ryggraden i den akuttmedisinske beredskapen i Troms og Finnmark. Det er avgjørende at vi raskt kan få hjelp når livet står på spill og ulykken er ute. Dette krever kompetente ambulansearbeidere på sin vakt med motivasjon og gode arbeidsforhold.


Intern undersøkelse i ambulansen: – 39 vurderer å bytte jobb

Mange ambulansearbeidere teller på knappene, ifølge responsen i en Facebook-gruppe.


Oppslaget i Altaposten fredag 29. januar vekker bekymring. Når arbeidsfolk i ambulansetjenesten gir uttrykk for at nærmere 40 av 170 søker annet arbeid, da bør alarmklokkene ringe hos Finnmarkssykehuset. Antallet er urovekkende høyt og i Arbeiderpartiet reagerer og bekymrer vi oss over dette. I slike saker er det avgjørende med god dialog for å nå fram til overordnet ledelse og at kontakten med fagforeningene er god.

Finnmarkssykehuset svarer i denne saken for seg på en måte som ikke beroliger. Ingen grunn til bekymring, ingen avvik eller henvendelser fra arbeidere eller fagforening er svaret. Likevel vil reportasjen i Altaposten være der, med et varsel fra ambulansearbeidere om at mange vurdere å slutte. Dette er alvorlig og må tas videre av arbeidsgiver.

Det finnes en god måte å avklare dette på, som kan forventes av arbeidsgiver Finnmarkssykehuset. Om det ikke er gjort, oppfordrer vi:

Innkall fagforeningene/ambulansearbeiderne til møte og gå gjennom utfordringene som ambulansearbeiderne har i sin hverdag.

For Arbeiderpartiet er det viktig med en god ambulansetjeneste i Finnmark. Til beste for brukerne og for arbeidstakerne.

Geir Ove Bakken, AP Troms Finnmark fylkesting

Silje Vollan Nilsen, AP Troms Finnmark fylkesting

Isak Mathis Buljo, AP Troms Finnmark fylkesting