Bente Haug har vår fulle støtte!

– At de Sametingsoppnevnte representantene i FeFo-styret ikke tåler politisk uenighet er oppsiktsvekkende. Hele deres opptreden med uttrykt mistillit mot Bente Haug framstår som politisk amatørskap, skriver Kristina Hansen (Ap).

Kristina Hansen (t.v) støtter partikollega Bente Haug helt og fullt i stridighetene som pågår rundt Fefo-styret.  Foto: Privat / Arkiv

Meninger

Politisk uenighet og debatt er det som fører oss framover. Det har et langt liv i politikken lært meg. At de Sametingsoppnevnte representantene i FeFo-styret ikke tåler politisk uenighet er oppsiktsvekkende. Hele deres opptreden med uttrykt mistillit mot Bente Haug framstår som politisk amatørskap. For å bruke fotballanalogien, ta ballen ikke kvinnen! Å forsøke å kneble både et styremedlem og fylkestinget fordi man ikke tåler uenighet stiller jeg meg sterkt kritisk til.

I styret i FeFo har det vært kutyme at fylkestingets representanter ikke blander seg inn i hvilke representanter de Sametingsoppnevnte velger som leder og nestleder når det er de som skal ha ledelsen. Det bør Sametinget sine representanter også avstå fra.

Jeg kjenner Bente Haug som en kunnskapsrik og erfaren politiker, med høy kompetanse og alltid faktaorientert. Jeg har også opplevd Haug som en tydelig og klar politiker. Som en dame fra kysten vet jeg at det er et gode. Kanskje også en mangelvare blant politikere.

Det kan virke som at sittende Sametingsoppnevnte representanter ikke tåler tydelige og klare styrekolleger og ikke takler uenighet. Da er mitt klare råd at de må finne seg noe annet å drive med. Om man ikke tåler uenighet er kanskje ikke styret i Finnmarkseiendommen det riktige organet og være styremedlem i. Jeg stiller også spørsmålstegn ved om Haug ville opplevd samme behandling om hun het Bent Haug og var en klar og tydelig mann. Sjelden har jeg sett en så stygg, utidig og kritikkverdig behandling av en kvinne. Mye tyder på at Bente skal straffes for å ha tydelig og klar tale og tydelige og klare meninger, i Karasjok-saken og Nussir.

I denne saken er det ikke Bente Haug som opptrer kritikkverdig. Om det er noen som har opptrådt kritikkverdig er det de Sametingsoppnevnte styrerepresentantene. De beskrivelser de nå gir av Bente i det offentlige rom, er for det første totalt bak mål. For det andre er det helt uakseptabelt å oppføre seg slik overfor en styrekollega. Man må spørre seg; er erfaringen og kunnskapen Bente besitter blitt en trussel for de sametingsoppnevnte styrerepresentanter?

Jeg finner det også kritikkverdig at representantene fra Sametinget, med måten saken nå blir oversendt fylkestinget på, prøver å legge føringer på hvem fylkestinget og fylkeskommunen skal oppnevne til FeFo-styret. Jeg vil minne om at det har de ikke anledning til. Dette bidrar dessuten ikke til noe konstruktivt og godt samarbeidsklima noen veier og slett ikke internt i et av de viktigste styrene i Finnmark; FeFo-styret.

En ubetinget beklagelse til Bente Haug for uakseptabel behandling fra sine styrekollegaer er på sin plass nå. Det er en lederoppgave å se til at interne konflikter i et kollegialt styreorgan bilegges. Hvis ikke så skjer, må de som oppnevner styret; Sametinget og fylkestinget rydde opp. For Finnmark Arbeiderparti er det helt uaktuelt å bare stå og se på en slik ufin behandling, bare fordi man er en kunnskapsrik, dyktig og sterk kvinne. Vi står bak Bente Haug.

Kristina Hansen

Leder for Finnmark Arbeiderparti